tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC16F876 Programlama ve Test Kartı ile 2717 yazısı var. Yazar;