tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F675 Böcek Tuzağı Yüksek Voltaj ile 2717 yazısı var. Yazar;