tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628A TFT Dokunmatik LCD Uygulaması (Picbasic SSD1289 ADS7843 ile 2717 yazısı var. Yazar;