tarihinde yayımlanan 26.07.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628A ile Telefon Aramalı Hırsız Alarmı ile 2717 yazısı var. Yazar;