tarihinde yayımlanan 09.02.2013 tarihinde güncellenen Bilgisayarların çalışması ve parçaları hakkında video ile 2717 yazısı var. Yazar;