PIC16F628 Saat Tarih Isı Derece Devresi Pic Basic

| Mayıs 23, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC16F628 Saat Tarih Isı Derece Devresi Pic Basic

LCD Göstergeli Saat Tarih Derece Devresinin tüm kaynak dosyaları var

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Devre Şeması ve Bitmiş çalışır halinin resimleri
pic16f628-picbasic-lcd_saat picbasic-saat-tarih-derece

Pic Basic Yazılımı

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 18.05.2008                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
@ DEVICE pic16F628           'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF       'MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak

Include "MODEDEFS.BAS"
ON INTERRUPT GoTo Kesme
OPTION_REG=%0000000   
INTCON=%10010000
CMCON=7
OPTION_REG.7=1
'***********LCD Tanımlamaları***********
DEFINE LCD_DREG		PORTB	
DEFINE LCD_DBIT			4		
DEFINE LCD_EREG		PORTB	
DEFINE LCD_EBIT 		1			
DEFINE LCD_RWREG  PORTB	
DEFINE LCD_RWBIT   	2		
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	
DEFINE LCD_RSBIT		3				
DEFINE LCD_BITS			4		
DEFINE LCD_LINES		2
'***********Saat İçin Gerekli Port Tanımlamaları***********
RTC_RST   var   PORTA.0
RTC_DTA   var   PORTA.7
RTC_CLK   var   PORTA.6
'***********Özel Karakter Tanımlamaları
LCDOUT $FE,$40, 6, 9, 9, 6, 0, 0, 0, 0 'Derece İşareti
'***********Port Ayarları***********
TrisA=%00011000
TrisB=%00000001

PortA=0
PortB=0
'***********RTC DS1302 DEĞİŞKENLERİ***********
SN   VAR BYTE
DAK   VAR BYTE
SAAT  VAR BYTE
GUN   VAR BYTE
AY   VAR BYTE
YIL   VAR BYTE
MEM   var byte
SAYI  VAR BYTE
DAY   var byte
ONLAR  VAR BYTE
BIRLER VAR BYTE
'***********Değişken Tanımlamaları***********
Ayar_D var bit
Sayac var byte
B_Say var byte
'***********Sensör Tanımlamaları***********
Comm_Pin  VAR	PortA.1
Busy    VAR BIT
HAM     VAR	WORD
ISI     VAR WORD
SIGN    VAR BYTE
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11
NEGAT_ISI  CON 1
TEMP    VAR BYTE
Float    VAR WORD
'***********Buton Tanımlamaları***********
Buton1 var PortB.0
Buton2 var PortA.4
Buton3 var PortA.3
'***********LCD yi Kullanıma Hazır Hale Getir***********
LOW PORTB.2

lcdout $FE,1 
PAUSE 200
lcdout $FE,1 
'***********Değişken Değerleri***********
Ayar_D=0
Sayac=0
B_Say=0 
'***********Program Başlangıcı***********    
Basla:
  if Ayar_D=0 then
    gosub Zaman_Oku
    gosub SENSOROKU
    lcdout $FE,1,dec2 Saat,":",dec2 Dak,":",dec2 Sn," ",Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float),0,"C"
    lcdout $FE,$C0,dec2 Gun,"/",dec2 Ay,"/20",dec2 YIL," "
    gosub Gun_Yaz
    pause 500
  else
    select case Sayac 'Cursor Ayarı
      case 1
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$80
      case 2
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$83  
      case 3
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$86
      case 4
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$C0
      case 5
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$C3
      case 6
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$C6
      case 7
        lcdout $FE,$0E
        lcdout $FE,$CC
    end select
    
    gosub Buton_Oku
    lcdout $FE,1,dec2 Saat,":",dec2 Dak,":",dec2 Sn
    lcdout $FE,$C0,dec2 Gun,"/",dec2 Ay,"/20",dec2 YIL," "
    gosub Gun_Yaz
    
  
  endif

Goto Basla
'***********Sensör Oku***********
SENSOROKU: 
      
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN
  
Hesapla:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=(ISI/1000)-1
'***********Buton Oku***********
Buton_Oku:
  
  select case Sayac
    case 1
      if Buton3=0 then saat=saat+1
      if Buton2=0 then saat=saat-1
      pause 200
      if saat>23 then saat=0
    case 2
      if Buton3=0 then dak=dak+1
      if Buton2=0 then dak=dak-1
      pause 200
      if dak>59 then dak=0
    case 3
      if Buton3=0 then sn=sn+1
      if Buton2=0 then sn=sn-1
      pause 200
      if sn>59 then sn=0
    case 4
      if Buton3=0 then Gun=gun+1
      if Buton2=0 then gun=gun-1
      pause 200
      if gun>31 then gun=1
    case 5
      if Buton3=0 then ay=ay+1
      if Buton2=0 then ay=ay-1
      pause 200
      if ay>12 then ay=1
    case 6
      if Buton3=0 then YIL=YIL+1
      if Buton2=0 then YIL=YIL-1
      pause 200
      if YIL>99 then YIL=1
    case 7
      if Buton3=0 then day=day+1
      if Buton2=0 then day=day-1
      pause 200
      if day>7 then day=1
  end select
  
  gosub Ayar
return
'***********Saat Ayarı***********
Ayar:
  if sayac=8 then
    lcdout $FE,$0C
    lcdout $FE,1
    lcdout,$FE,1,"***SAAT/TARiH***"
    lcdout $FE,$C0,"***AYARLANDI***"
    pause 1000
    lcdout $FE,1
    Sayac=0
    Ayar_D=0
    gosub Zaman_Yaz
  endif  
return
'***********Zaman Oku***********
ZAMAN_OKU:

     high RTC_RST
     shiftout RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BF]
     SHIFTIN RTC_DTA, RTC_CLK, 1, [SN, DAK, SAAT,GUN , AY, day, YIL, MEM] 
     low RTC_RST
     MEM=SN:GOSUB CEVIR:SN=SAYI 
     MEM=DAK:GOSUB CEVIR:DAK=SAYI
     MEM=SAAT:GOSUB CEVIR:SAAT=SAYI
     MEM=GUN:GOSUB CEVIR:GUN=SAYI
     MEM=AY:GOSUB CEVIR:AY=SAYI
     MEM=YIL:GOSUB CEVIR:YIL=SAYI
     MEM=day:GOSUB CEVIR:day=SAYI
    
     return
'***********Zaman Yaz***********
ZAMAN_YAZ:
  MEM=SN:GOSUB TERSCEVIR:SN=SAYI
  MEM=DAK:GOSUB TERSCEVIR:DAK=SAYI
  MEM=SAAT:GOSUB TERSCEVIR:SAAT=SAYI
  MEM=GUN:GOSUB TERSCEVIR:GUN=SAYI
  MEM=AY:GOSUB TERSCEVIR:AY=SAYI
  MEM=YIL:GOSUB TERSCEVIR:YIL=SAYI

      
  high RTC_RST 
  SHIFTOUT RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$8E, 0]
  low RTC_RST:PAUSE 1 
  high RTC_RST     
  SHIFTOUT RTC_DTA, RTC_CLK, 0, [$BE, SN, DAK, SAAT,GUN , AY, day, YIL, 0] 'YAZ
  low RTC_RST 
  PAUSE 10
return
'***********Çevir***********        
CEVIR:
  ONLAR=MEM & %01110000
  ONLAR=ONLAR>>4
  BIRLER=MEM & %00001111
  SAYI=ONLAR*10+BIRLER
RETURN 
'***********Ters Çevir***********
TERSCEVIR:        
  ONLAR=MEM DIG 1
  ONLAR=ONLAR<<4
  BIRLER=MEM DIG 0
  SAYI=ONLAR+BIRLER
RETURN  
'***********Gün Yaz***********
GUN_YAZ:
  SELECT CASE DAY
    CASE 1 
      LCDOUT $FE,$CC,"PZTS" 
    CASE 2 
      LCDOUT $FE,$CC,"SALI"
    CASE 3
      LCDOUT $FE,$CC,"CRSB" 
    CASE 4 
      LCDOUT $FE,$CC,"PERS" 
    CASE 5
      LCDOUT $FE,$CC,"CUMA" 
    CASE 6 
      LCDOUT $FE,$CC,"CMTS"
    CASE 7 
      LCDOUT $FE,$CC,"PAZR"
  END SELECT
return
'***********Kesme***********
return
DISABLE  
Kesme: 	
  if Ayar_D=0 then
    lcdout $FE,1,"SAAT/TARiH AYARI"
    lcdout $FE,$C0,"****************"
    pause 1000
    lcdout $FE,1
  endif
  pause 400
  Ayar_D=1
  Sayac=Sayac+1
  INTCON.1=0
Resume
Enable
end

proteus simülasyon ve ares pcb picbasic .bas ve diğer yazılımlar .hex .asm;

pic16f628-saat-tarih-isi-derece-devresi-pic-basic

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/12/20 Etiketler: , , , , , ,29 Yorum “PIC16F628 Saat Tarih Isı Derece Devresi Pic Basic

 1. BoSDvDBoSDvD

  PCB’de direnç gibi gösterilmiş yerlere hangi malzemeler gelecek.BU yazan nedir ayrıca ?:)

  CEVAPLA
 2. MesutMesut

  BU diye gösterilen 7905 regölatör entegresi direç gibi gösterilenler direçmiş mesela 3ve2 nolu ayağa bağlı olan dirençler 10k lık direçlermiş similassyon yazan klasör içindeki dns dosyasını açarsan devre açık şekilde belirtilmiş

  CEVAPLA
 3. aliali

  kullanılan malzemeleri söyleyebilirmisiniz teşekkürler

  CEVAPLA
 4. İsmail soranİsmail soran

  Arkadaşım DS18B20 dediğimiz malzeme ile NTC çok farklı.Birisinin temeli direnç birisinin ki tamamen farklı.Bu ds1820 sadece bi işe yaramaz illaki Programda algoritma oluşturulup değerleri hesaplanmaktadır.İstersen biraz araştır bu malzemeyi hem bakarsın ilerde sana da lazım olur.Hadi kolay gelsin.Bu arada devreyi tasarlayan arkadışımıza da teşekkür ederim

  CEVAPLA
 5. fıratfırat

  lcd saat tarih derece devreni %90 yaptım ama o baskı devrede gözüken “BU” elemanı ne birde lcd nin ayaklarında 2 adet direnç var bunların değerlerini de söyler misiniz?
  şimdiden tşkler

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   İlk yorumda sorulmuş

   Mesut Diyor ki:
   24/12/2008 02:21

   BU diye gösterilen 7905 regölatör entegresi direç gibi gösterilenler direçmiş mesela 3ve2 nolu ayağa bağlı olan dirençler 10k lık direçlermiş similassyon yazan klasör içindeki dns dosyasını açarsan devre açık şekilde belirtilmiş

   Mesut bey evap vermiş ama bende işin içinden çıkamadım 🙂 “BU” 7905 olmaz 2 bacak bağlantısı var 7905 3 baçaklı şimdi bildiğim kadarı ile pic16f628 pin bir giriş yada çıkış olarak ayarlanır büyük ihtimal çıkış olarak ayarlanmıştır “BU” yazan eleman uyarı için buzer olabilir

   lcd ayaklarında sondan 5 ve son ayak arasında ki direnç lcd parlaklık ayarı için diğerini çözemedim araştırmalarım devam ediyor

   CEVAPLA
 6. fıratfırat

  cevabın için tşkler gevv peki bu “BU” yazan eleman reset için bir buton olabilir mi?

  CEVAPLA
  1. gevvgevv Yazar

   Emin olmak için picproje forumlarında işi bilen abilerimize danıştım 🙂 şimdi “BU” elemanı işlev görmüyor kod üzerinde bir tanımlama yok ama tahminimçe buzerli bir uyarı düşünülmüş vaz geçilmiş neyse bu elemanı dikkate almayın

   lcd pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146552/HITACHI/LM016L.html incelediğimizde 5 ve son ayak arasında ki direnç lcd parlaklık ayarı için kullanılacak değeri 1k diğer direnç ise lcd beslemesini sınırlamak için kullanılmiş lcd 5 volt ile çalışıyor fakat beslemesi 7805 girişinden alınmış giriş voltajı normalde 7..8..9 volt lcdyi korumak için direnç ile sınırlamalı bence lcd beslemesinide 7805 çıkışdan alın

   CEVAPLA
 7. hdrgkbrnhdrgkbrn

  ben bu devreyi kurdum ama lcd nin alt satırında yazması gereken takvim bilgisi ve gün gözükmüyo saat ve sıcaklık lcd nin üst satırında var çalışıyor ama alt satır boş yardımcı olurdanız sevinirim sorun acaba nerede

  CEVAPLA
  1. kaankaan

   lcd ye gerilim yetersiz kalıyor lcd nin beslemesini ayrı bi kaynaktan direk lcd ye bağlarsan sorun çözülür ben öyle yaptım ve alt satır geldi

   CEVAPLA
 8. antivir-USantivir-US

  hdrgkbrn
  arkadaşım bu devreyi ben de yaptım gayet güzel bir devre,ancak dediğin sorun bende de var ve bu sorunu ancak devrenin enerjisini arka arkaya hızlıca kesip vererek aşıyorum,birkaç kez elektriği verip bırakınca kendine geliyor ve alt satır da okunabiliyor.Bu sorun ise tamamen LCD ile alakalı,devre veya programla alakalı değil(programla şöyle olabilir;lcd yi birkaç kez bir şekilde resetler/açar kapar ise olabilir).ben böyle düşünüyorum

  CEVAPLA
 9. virüsvirüs

  Gerçek zaman saati Ds1302 mi ?

  dallas firmasına ait DS18B20 mi ?

  ayrıca arkadaşlar isiste lcd de sıcaklık kısmında +65535 yazıyor onu nasıl düzeltebilirim ..increase decrease yapınca değişiklik olmuyor

  CEVAPLA
 10. ismailismail

  Arkadaşlar ben bu devreyi yaptım fakat şöyle bi problem var. Diyelimki saat;

  14:11:29

  olsun. Burada 14saat,11 dakika,29 un ise saniye olması gerekir. Fakat bende saniye dakikada bir atıyor. dakika olması gereken yer ise atmıyor. Belki saat olabilir.O zaman saat olması gereken yer ne :))

  biraz karışık oldu ama. Yardımcı olursanız sevinirim.

  CEVAPLA
 11. ismailismail

  @virüs
  Arkadaşım isiste absürt değer göstermesi normal.Çünkü isis bir simülasyon programı.Ancak devrede DS18B20 nin değeriyle oynarsan LCD gösterilen değerinde düzeldiğini göreceksin.

  CEVAPLA
 12. omuromur

  arkadaşlar bu devreyi 16f877 ye uyarlaya bilirmiyim. ASM kodları verebilirmisiniz?

  CEVAPLA
 13. erol ayvazerol ayvaz

  selam bu devreyi bir okul projesi için bende yapmaya calısıyorum tek farklılık olarak sonuç olarak aldığımız değerleri (saat tarih sıcaklık) değerlerini hafıza kartına aktarmak istiyorum. bir başka devde bu olayı cözdüm ama bundaki devrede nasıl yapacağımı bilemiyorum yardımcı oluabilirseniz çok sevinirim bu arada devre çizim ve kodlarını zip olarak atmışsınız ellerinize sağlık 😉

  CEVAPLA
 14. isoiso

  arkadaşlar! ben bu devreyi yapmaya çalıştım fakat bir sorun var! herşey tamam ama zamanı ayarladıktan sonra tekrar kendini resetliyor. yani saniye kısmı hiç hareket vermiyor. neden olabilir? yardımcı olursanız çok sevinirim…

  CEVAPLA
 15. CihanCihan

  Merhaba arkadaşlar ben pice yeni merak sardım. Bu devreyi yapmaya çalışanlardanım. Her şeyi yaptım(öyle zannediyorum) 12V pili bağladım hiç bir tepki alamadım. Birde baskı devre ile İSİS teki devreyi tam uyuşturamıyorum. LCD ayaklarından bazıları boşa çıktı. Acaba LCD yimi yanlış bağladım. Yoksa 12V diye Karaköyden küçük bir pil aldım o mu yetersiz geliyor. Ne olur yardımcı olun pic serüvenin başlamadan sona ermesin. Birde LCD ayaklarında ki direnç gösteren yerleri kısa devre yaptım.

  CEVAPLA
 16. ali enverali enver

  arkdaşlar ben 18 nolu bacağın bağlandığı elemanı anlayamadım yeniyim yardımcı olursanız sevinirim.

  CEVAPLA
 17. emrecanemrecan

  arkadaşlar bu devrede trimpotu nereye koyacağız acaba ?

  CEVAPLA
 18. serdarserdar

  bu devreye kayan yazıda eklenme şansı varmı acaba?

  CEVAPLA
 19. OzgunOzgun

  bu kodların picbasic de değil de (source file) c dilinde yazılmış olanı lazım .

  CEVAPLA
 20. Hüseyin Alperen CanbazoğluHüseyin Alperen Canbazoğlu

  PCB DOSYASINDA DİRENÇLERİN DEĞERLERİ YAZMIYOR NEDİR ACABA DİRENÇLERİN DEĞERİ

  CEVAPLA
 21. CenkCenk

  Merhaba Arkadaşlar devreyi proje ödevi olarak aldım.
  Fakat devrede birkaç sorunla karşılaştım.
  1) DS18B20 ısı sensörün 3 nolu bacağındaki direnç değeri nedir?
  2) DS1302 saat entegresinin 2 ve 3 nolu bacağındaki kondansötürün malzeme değeri nedir?
  3) 2×16 Lcd’nin soketinde bağlı 2 direnç değerleri nelerdir?
  4) 7805 regüle entegresinin 1 ve 3 nolu bağlı devre elemanı nedir?
  5) Lcd nin pin adları nelerdir?
  6) Pic16F628A entegresinin 2 ve 3 nolu bacağındaki direnç değerleri nelerdir?
  7) Devredeki BU elemanı nedir?

  Şimdiden teşekkürler.

  CEVAPLA
 22. CenkCenk

  Merhaba Arkadaşlar devreyi proje ödevi olarak aldım.
  Fakat devrede birkaç sorunla karşılaştım.
  1) DS18B20 ısı sensörün 3 nolu bacağındaki direnç değeri nedir?
  2) DS1302 saat entegresinin 2 ve 3 nolu bacağındaki kondansötürün malzeme değeri nedir?
  3) 2×16 Lcd’nin soketinde bağlı 2 direnç değerleri nelerdir?
  4) 7805 regüle entegresinin 1 ve 3 nolu bağlı devre elemanı nedir?
  5) Lcd nin pin adları nelerdir?
  6) Pic16F628A entegresinin 2 ve 3 nolu bacağındaki direnç değerleri nelerdir?
  7) Devredeki BU elemanı nedir?

  CEVAPLA
 23. barış Alikabarış Alika

  devrede şöyle bir hata var:saniye -dk.normal bir şekilde sayarken bazı zamanlarda 2 atlıyarak gidiyor(örnek 44 den 46.saniyeye atlıyor).buda saatin bir süre sonra ileri gitmesine neden oluyor.sorun yazılımsalmıdır?bunun dışında bir sıkıntı yok

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir