tarihinde yayımlanan PIC16F628 PIC16F88 ile Kumandalı Güvenlik Sistemi ile 2728 yazısı var. Yazar