tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628 Lcd Display Göstergeli Şifreli Kapı Kilidi ile 2717 yazısı var. Yazar;