tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F628 ADXL345 İvme Ölçer Projesi ile 25 yazısı var. Yazar;