tarihinde yayımlanan PIC16F628 ADXL345 İvme Ölçer Projesi ile 25 yazısı var. Yazar