tarihinde yayımlanan PIC16F628 74HC595 Sayıcı Devresi CCS C ile 2747 yazısı var. Yazar