tarihinde yayımlanan PIC16F628 74HC595 Sayıcı Devresi CCS C ile 2728 yazısı var. Yazar