tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F628 74HC595 Sayıcı Devresi CCS C ile 2717 yazısı var. Yazar;