tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen PIC12F675 ile Maket Uçak için PWM Fırçalı Motor Kontrolü ile 2717 yazısı var. Yazar;