tarihinde yayımlanan 14.07.2018 tarihinde güncellenen Motorlu bisiklet için motor sürücü devresi tl494 pwm ile 2717 yazısı var. Yazar;