tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen Dynamic Schem Elektronik hesaplama programı ile 2717 yazısı var. Yazar;