Dynamic Schem Elektronik hesaplama programı

| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
Dynamic Schem Elektronik hesaplama programı

Çok fonksiyonlu harika bir elektronik hesap programı en güzelide kaynak C++ dosyalarının bulunması C++ ile program geliştirilebilir bir çok yeni özellik eklenebilir. Soğutucu, zener, direnç, filtre ve daha bir çok hesaplama yapılabiliyor program kurulum gerektirmiyor.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

electronic-calculations- basic-circuits

Dynamic’Schem, elektronik hobiciler veya öğrenciler için her türlü temel devre için gerekli olan hızlı ve kullanışlı hesaplamaları gerçekleştirmeye izin veren entegre bir araçtır:

 • Ohm kanunu hesaplamaları
 • Seri/Paralel kombinasyonlar
 • Öz hesaplamalar
 • Zener diyot hesabı
 • A Sınıfı transistör aşaması hesaplaması
 • İşlemsel yükselteç devreleri
 • Osilatör devreleri
 • Filtreler vb.

Dynamic’Schem aslında klasik bir formül kitabının elektronik formudur! Elektronik devre tasarlarken çok işinize yarayacak. Dynamic’Schem, her bir modülün belirli bir hesaplama için kullanıldığı bir dizi bağımsız modülden oluşur.

Her modül aynı tekniği kullanır: Bir diyagram, şemayı gösterir, Bazı onay kutuları, hangi verilerin önceden bilindiğini ve hangilerinin hesaplanması gerektiğini seçmenize izin verir, Dynamic’Schem, otomatik olarak hesaplanan verileri otomatik olarak gri renkle belirtir,

Gri olmayan düzenleme bölgelerine zaten bildiğiniz verilerin değerlerini girersiniz ve geri dönüş düğmesine her bastığınızda diğer düzenleme bölgelerindeki sonuçları alırsınız.

A Sınıfı transistör amplifikatör modülü biraz farklıdır: çok sayıda parametre nedeniyle sonuçlar kayan bir listeye alınır… ancak ilke aynı kalır.

İlginç olan, herhangi bir veriyi özgürce değiştirebilmeniz ve hesaplanan değerlerdeki uygun değişiklikleri anında alabilmeniz veya değerleri değiştirmeden hesaplama modunu değiştirebilmenizdir!

Ohm yasası: Ohm yasası modülü, bir gicen direncine uygulanan voltaj, içinden geçen akım ve harcanan güç etrafındaki çok temel ilişkileri hesaplar.

İki direnç: İki direnç modülü, seri veya paralel modda iki dirençten oluşan bir ağ boyunca global direnci, bireysel akımı ve bireysel voltajları hesaplar.

İki kapasitör: İki kapasitör modülü, seri veya paralel modda iki kapasitörden oluşan bir ağ boyunca küresel kapasitansı ve bireysel voltajları hesaplar.

Desibel hesaplamaları: Desibel modülü, bir giriş sinyali seviyesi (ve ilgili güç) ile yükseltme/tüketim aparatının desibel cinsinden kazancı ile çıkış eşdeğerleri arasındaki ilişkiyi hesaplar.

Silindirik kendinden, mono kaplamalı: Silindirik kendinden mono kaplamalı modül, tüm teller bir arada (sadece bir kat) olmak üzere, bir telin bir silindir etrafında N dönüşü ile yapılan bir self’in endüktansını hesaplar.

Silindirik self, multicoated: Silindirik self-multicoated modül, bir silindirin etrafındaki telin N dönüşü ile yapılan self’in endüktansını hesaplar, birkaç kat birbiri üzerine konur (dolayısıyla tellerin çapı sabit değildir).

PCB baskılı bobin: PCB baskılı bobin modül, düzenli aralıklarla kare dönüşlerle bir PCB üzerine basılmış bir kendinin endüktansını hesaplar.

Filtreleme kapasitörü: Filtreleme kapasitör modülü, istenen çıkış voltajı artık salınımını vererek bir güç kaynağı filtreleme kapasitörünün değerini hesaplar.

Soğutucu hesaplamaları: Soğutucu hesaplama modülü, belirli bir transistör veya diğer aktif bileşen için gereken gerekli soğutucu performanslarını hesaplar.

Zener diyot: Zener diyot modülü, bir zener diyotu polarize etmek için gereken direnç değerini ve zener diyot parametreleri ve besleme voltajı göz önüne alındığında mevcut çıkış akımını hesaplar.

A Sınıfı amplifikatör aşaması: A Sınıfı amplifikatör aşaması modülü, bir NPN transistörü etrafında inşa edilmiş bir A sınıfı amplifikatörü uygulamak için gereken bileşenleri hesaplar ve bu aşamanın çalışma parametrelerini verir.

AOP ters çevirme aşaması: AOP ters çevirme aşaması modülü, bir işlemsel yükseltici etrafında inşa edilmiş belirli bir ters çevirici yükseltici aşaması için gereken direnç değerlerini hesaplar.

AOP evirmeyen kademe: AOP evirmeyen kademe modülü, işlemsel bir yükseltici etrafında inşa edilen belirli bir evirici olmayan yükseltici aşaması için gereken direnç değerlerini hesaplar.

AOP farklılaştırıcı: AOP farklılaştırıcı modülü, işlemsel bir yükseltici etrafında oluşturulmuş bir farklılaştırıcı aşamasının bileşen değerini hesaplar. Bu bir evirici türevleyicidir: giriş sinyali tırmandığında negatif bir sinyal verir.

AOP entegratörü: AOP entegratör modülü, işlemsel bir yükseltici etrafında inşa edilmiş bir entegratör aşamasının bileşen değerini hesaplar. Ters çeviren bir entegratördür.

AOP toplayıcı: AOP toplayıcı modülü, işlemsel bir yükseltici etrafında inşa edilmiş bir toplayıcı aşamasının bileşen değerini hesaplar. Bu bir ters toplayıcıdır, çıkış sinyali verilir

AOP substrator: AOP substrator modülü, bir işlemsel yükselteç etrafında inşa edilmiş bir substrator aşamasının bileşen değerini hesaplar. Çıkış sinyali şu şekilde verilir:

AOP schmitt tetikleyicisi: AOP schmitt tetikleyici modülü, işlemsel yükseltici tabanlı bir schmitt tetikleyicisinin (histerezis yapan devre) bileşen değerlerini hesaplar. 0V ile bir karşılaştırıcıdır, çıkış değeri yalnızca giriş voltajı Vtrig veya -Vtrig’i aştığında değişir.

555 kararsız osilatör: 555 kararsız osilatör modülü, bir mu uygulamak için gereken bileşen değerlerini hesaplar.

Dynamic’Schem is an integrated tool for electronic hobbists or students, allowing to execute quickly useful calculations needed for all kind of basic circuits :

 • Ohm’s law calculations
 • Serial/Parallel combinations
 • Selfs calculations
 • Zener diodes calculation
 • Class A transistor stage calculation
 • Operational amplifier circuits
 • Oscillator circuits
 • Filters
 • etc

Dynamic’Schem is in fact the electronic form of a classic formula book ! Keep it available when you are designing your new circuit, and enjoy !

Dynamic’Schem is composed of a set of independant modules, each module being used for a specific calculation.

Each module use the same technique : A diagram shows the schematic we are talking about, Some check-boxes allow you to select which data are already known and which should be computed, Dynamic’Schem automaticaly put in grey the data that are automaticaly computed,

You enter in the non-greyed edit zones the values of the data you already know, and you get the results in the other edit zones each time you press return (easier to try than to explain…)

The Class A transistor amplifier module is a little different : due to the large number of parameters, the results are put in a scrolling list… but the principle stay the same.

The interesting thing is that you can freely modify any data, and got immediatly the according changes on the calculated values, or change the calculation mode without changing the values !

Ohm’s law: The ohm’s law module calculate the very basic relationships around voltage applied to a gicen resistor, current going through it and power dissipated.

Two resistors: The two-resistors module calculate global resistance, individual current and individual voltages accross a network of two resistors, in serial or parallel mode.

Two capacitors: The two-capacitors module calculate global capacitance and individual voltages accross a network of two capacitors, in serial or parallel mode.

Decibel calculations: The decibel module calculate relationship between an input signal level (and associated power) and the output equivalents with the gain in decibel of the amplifying/consumming apparatus.

Cylindric self, monocoated: The cylindric self-monocoated module calculate the inductance of a self made by N turn of a wire around a cylinder, all wires being all together (only one coat).

Cylindric self, multicoated: The cylindric self-multicoated module calculate the inductance of a self made by N turn of a wire around a cylinder, several coats being put one upon the other (thus the diameter of the wires is not constant).

PCB printed self: The PCB printed self module calculate the inductance of a self printed on a PCB, with square turns regularly spaced.

Filtering capacitor: The Filtering capacitor module calculate the value of a power supply filtering capacitor, giving the wanted ouput voltage residual oscillation.

Heatsink calculations: The Heatsink calculations module calculate the needed heatsink performances required for a given transistor or other active component.

Zener diode: The Zener diode module calculate the resistor value needed to polarize a zener diode, and the available output current, given the zener diode parameters and the supply voltage.

Class A amplifier stage: The Class A amplifier stage module calculate the components needed to implement a class A amplifier built around a NPN transistor, and gives the operating parameters of this stage.

AOP inverting stage: The AOP inverting stage module calculate the resistors values needed for a given inverting amplifier stage built around an operational amplifier.

AOP non-inverting stage: The AOP non-inverting stage module calculate the resistors values needed for a given non-inverting amplifier stage built around an operational amplifier.

AOP differentiator: The AOP differentiator module calculate the components value of a differentiator stage built around an operational amplifier. It is an inverting differentiator : it gives a negative signal when the input signal climbs.

AOP integrator: The AOP integrator module calculate the components value of a integrator stage built around an operational amplifier. It is an inverting integrator.

AOP summator: The AOP summator module calculate the components value of a summator stage built around an operational amplifier. It is an inverting summator, the output signal is given

AOP substractor: The AOP substrator module calculate the components value of a substrator stage built around an operational amplifier. The output signal is given by :

AOP schmitt trigger: The AOP schmitt trigger module calculate the components values of an operational amplifier based schmitt trigger (an hysteresis making circuit).

Its a comparator to 0V, the output value changing only when the input voltage exceed Vtrig or -Vtrig.

555’made astable oscillator: The 555’made astable oscillator module calculate the components values neeed to implement a multivibrator based on a ‘555 circuit (NE555, etc).

CMOS gates’made astable oscillator: The CMOS gates’made astable oscillator module calculate the component values of a CMOS gates based multivibrator.

555’made monostable oscillator: The 555’made monostable oscillator module calculate the component value needed to implement a monostable circuit with a ‘555 component (NE555, etc).

RLC serial resonnant oscillator: The RLC serial resonnant oscillator module calculate the resonnant frequency and the cut band width of a RLC serial circuit, as well as its impedance and phase shift at a given frequency. This kind of circuit may be used as a notch filter.

RLC parallel resonnant oscillator: The RLC parallel resonnant oscillator module calculate the resonnant frequency and the pass band width of a RLC parallel circuit, as well as its impedance and phase shift at a given frequency. This kind of circuit may be used as a band-pass filter.

RC low-pass filter (6dB/octave): The RC low-pass filter (6dB/octave) module calculate the components values or a such simpler filter, passive or active (with the addition of a followup AOP amplifier stage).

RC high-pass filter (6dB/octave): The RC high-pass filter (6dB/octave) module calculate the components values or a such simpler filter, passive or active (with the addition of a followup AOP amplifier stage).

RC notch filter (6dB/octave): The RC notch filter (6dB/octave) module calculate the components values or a double “T” notch filter, passive or active (with the addition of a followup AOP amplifier stage). This kind of filter is used to reject a given frequency from an incoming signal

LC low-pass filter (12dB/octave): The LC low-pass filter (12dB/octave) module calculate the components values of a filter made with a self and a capacitor. This kind of filter is mainly used for loudspeakers filters.

LC high-pass filter (12dB/octave): The LC high-pass filter (12dB/octave) module calculate the components values of a filter made with a self and a capacitor. This kind of filter is mainly used for loudspeakers filters.

LC band-pass filter (12dB/octave): The LC band-pass filter (12dB/octave) module calculate the components values of a filter made with a self and a capacitor. This kind of filter is mainly used for loudspeakers filters.

Active low-pass filter (24dB/octave): The Active low-pass filter (24dB/octave) module calculate the components values of a very selective active filter based on two operational amplifiers. Two response slopes are available : Bessel and Butterworth, each one being more adapted to a specific range of applications.

Active high-pass filter (24dB/octave): The Active high-pass filter (24dB/octave) module calculate the components values of a very selective active filter based on two operational amplifiers. Two response slopes are available : Bessel and Butterworth, each one being more adapted to a specific range of applications.

Copyright 1998 by Robert Lacoste – France

Dynamic’Schem may be copied and distributed freely providing that no fee is charged and it is not part of a package for which a charge is made (except reasonnable distribution costs if any).

So enjoy freely !

One restriction : Dynamic’Schem must always be distributed with its full source code (no binary only distribution) in order to be recompiled and/or maintained by the user (as I don’t intent to maintain it…).

A final note : Like everything free, Dynamic’Schem come without any form of warranty. So use it at your own risks.

dynamic-schem-elektronik-hesaplama-programi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2010/12/26 Etiketler: , ,Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir