tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen dsPIC30F2010 Kontröllü DRV8402 Motor Sürücü Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;