tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen DS18B20 PIC16F628 araç içi dışı termometre picbasic ile 2717 yazısı var. Yazar;