tarihinde yayımlanan DS18B20 PIC16F628 araç içi dışı termometre picbasic ile 2716 yazısı var. Yazar