tarihinde yayımlanan DS18B20 PIC16F628 araç içi dışı termometre picbasic ile 2758 yazısı var. Yazar