DC-DC Konvertörler

| Mayıs 12, 2023 Tarihinde güncellendi
DC-DC Konvertörler

Elektrik sistemlerinde bir yüke giden elektriksel gücün kontrol edilmesi gerekir. Bunun yapılması verimli bir biçimde olmaktadır. Gücün kontrol edilme yollarından birisi bir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine güç dönüştürme işlemidir. Alternatif akımda (AA) dönüştürme işlemi transformatörlerle verimli olarak yapılmaktadır. Fakat transformatörler doğru akım (DC DC) güç dönüşümü için kullanılmaz.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Bu tezde DC-DC konvertörlerin yük akımı ve gerilimine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak incelemenin büyük bir bölümü anahtarlama modlu çalışan ve gerçekleştirdiği işlem açısından beş gruba ayırabileceğimiz. DC-DC konvertör çeşitlerine ayrılmıştır.

Gücün DC/DC dönüşümünün verimli olarak yapılabilmesi için anahtar mod konvertörlerine ihtiyaç vardır. Güç konvertörleri, reaktif elemanlar ve anahtarlardan meydana gelir. Çalışma prensibi devrede kullanılan anahtarların iletim ve kesim sürelerinin ayarlanması ile yapılır. Yükü besleyen gerilim frekansı büyük değerlerde ise pratik olarak yüke kesintisiz DC güç aktarımı mümkün olur. Bu tür konvertölerin tatmin edici işletimi, reaktif elemanların uygun konfigürasyona ve uygun anahtarlama metotlarına bağlıdır.

manyetik-kiyicilar-dc-dc-konvertor-tez

 • Darbe Rezonanslı Konvertörler Konvertörlerin Kadran Sınıflandırılması
 • B Sınıfı Konvertör C Sınıfı Konvertör D Sınıfı Konvertör E Tipi Konvertör Düşürücü DC/DC Konvertör
 • Düşürücü Konvertör Dönüşüm Devre Durumları Sürekli Süreksiz İletim Sınırındaki Akım Değeri
 • Düşürücü Konvertörde Kesintili İletim Vd Sabit Konvertör Karakteristiği
 • Vo Sabit Tutulduğunda Konvertör Karakteristiği Düşürücü Konvertörde Çıkış Geriliminin Bozulması
 • Yükseltici DC-DC Konvertör Sürekli Süreksiz Mod
 • Sürekli ve Süreksiz İletiminin Sınırında DC/DC Yükseltici Konvertör
 • Yükseltici Konvertör Dalga şekillleri
 • Sabit Vo İçin Yükseltici Konvertör Karakteristiği
 • Yükseltici Konvertörde Gerilim Çevrim Oranı Üzerinde Parazit Yapıcı Elemanların Etkisi
 • Yükseltici Konvertör Çıkış Gerilim Dalgacığı
 • Düşürücü-Yükseltici Konvertör Düşürücü -Yükseltici Konvertör (iL)
 • Düşürücü-Yükseltici Konvertör Sürekli Süreksiz İletim Sınırı
 • Bir Sürekli – Süreksiz İletim Durumunda, Düşürücü – Yükseltici Konvertörün Dalga Şekilleri
 • Vo ’nun Sabit Değeri İçin Düşürücü – Yükseltici Konvertör Karakteristiği
 • Düşürücü – Yükseltici Konvertörde Parazit Yapıcı Elemanların Gerilim Çevirme Oranı Üzerindeki Etkisi
 • Düşürücü – Yükseltici Konvertörde Çıkış Gerilim Dalgacığı
 • CUK Konvertör CUK Konvertör Dalga Şekilleri Tam Köprü DC-DC Konvertör
 • İki Kutup Gerilim Anahtarlamalı PWM Tek Kutup Gerilim Anahtarlamalı PWM
 • DC-DC Konvertörlerde Anahtar Kullanımı Flyback Konvertör
 • Sürekli Akım Durumu Dalga Şekilleri Kapasitör Gerilimindeki Dalgacık
 • Forward Konvertör Forward Konvertör Akım Ve Gerilim Dalga Şekilleri
 • Darbe Yol vericili Konvertör Mod Eşdeğer Devreleri
 • Darbe Yol vericili Konvertör İçin Dalga Şekilleri
 • Darbe Yolvericili ,Üç Tristörlü Konvertör
 • Şarj Akımından Bağımsız Darbe Yolvericili Konvertör Eşdeğer Devreler
 • Rezonanslı Darbe Konvertörü,Mod durumları İçin Eşdeğer Devreler
 • Konvertör Dalga Şekilleri

DC DC Çeviriciler hakkında çok detaylı bir döküman. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.

dc-dc-konvertorler

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/01/11 Etiketler: , , , , , , ,



Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir