AT89C51 ile Lcd Göstergeli Şifreli Kapı Kilidi

| Mayıs 22, 2023 Tarihinde güncellendi
AT89C51 ile Lcd Göstergeli Şifreli Kapı Kilidi

L293D denetim kartlarının yüksek voltaj ve akım gereksinimi olan elemanları (motor, röle)kontrol etmesi için kullanılır. Motorun ihtiyaç duydu_u akım, denetim kartının verebileceğinden fazla olduğundan, voltajı ve akımı artırmak için sürücü devreleri kullanılmalıdır, aksi takdirde denetim kartının yanmasına sebep olunabilir. Projeyi Hazırlayan: Fatih Bayram Çavuş Emeği geçen Kişilere Teşekkürler

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Şifreli Kapı Kilidi Devre Şeması
at89c51-sifreli-kapi-kilidi

L293D Özellikler

 • Sağ_ve sol tarafının bağımsız çalışması
 • 1 adet L293D iki motoru çift yönlü kontrol edebilir

Devrenin kurulması

 • İlk olarak 4-5-12-13 nolu bacaklar entegrenin tam ortasındakiler birleştirilip, toprak olarak kullanılmalıdır.
 • Motorlar, 3-6 ve 11-14 nolu bacaklara bağlanır.
 • 1-16-9 nolu bacaklara 5 Volt verilir (BASIC Stamp’den sağlanabilir).
 • 2 ve 7 nolu bacaklar 1. motoru, 10 ve 15 nolu bacaklar 2. motoru çalıştırır.
 • 8 nolu bacaktan, motora uygulanacak voltaj verilir (36 V’dan fazla olmamalıdır)

C Program Kodları

/************************************************************************/
/* Uygulama Adi : Sifreli Kapi Kilidi	 		            */
/* Dosya Adi	: sif_kapikilidi				              */
/* Tarih	  : Mayis 2006					   				  */
/* Hedef Islemci: MCS-51						   					*/
/************************************************************************/
#include <89c51rd2.H>
#include <stdio.H>

/* Türkçe Karakterlerin Kod Karşılıkları */
/*code ile tablo kod bellek içerisinde tanımlanıyor */
const char code TurkceKar[8][8] = {
             {143,144,144,142,129,129,158,132}, // Ş
             {128,128,142,144,144,145,142,132}, // ç
             {128,128,143,144,142,129,158,132}, // ş
             {128,128,140,132,132,132,142,128}, // ı
             {138,128,145,145,145,145,145,142}, // Ü
             {138,132,143,145,145,143,129,142}, // ğ
             {138,142,145,145,145,145,142,128}, // Ö
             {132,142,132,132,132,132,142,128} // İ
 					   };

#define KLAV  P2   // Tus Takimi

code long int sifre=2402;  // sifrenin kod bellege atilmasi

bit say;
int g=20;
int k=10000;
/***********************************************************************************************************
************************************************************************************************************
               KEYPAD'DEN OKUMA YAPILMASI
************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************/

unsigned char klavyeOku(void)
{  // Keypad'ten girilen sayının tespiti
 unsigned char i = 0;
 unsigned char x = 0;
 /*Sırasıyla Birinci,ikinci ve üçüncü sütuna sıfır göndermek için
  gerekli tablo */
 unsigned tablo[] = {0x7f,0xbf,0xdf};
 KLAV = 0x0F;          // Satırların hepsi 1 
 while((KLAV & 0x0F) == 0x0F);  // Bir tuşa basılana kadar dön

 for(i=0; i < 3;i++)
 {
  KLAV = tablo[i];   // Sütunlara sırasıyla sıfır gönder
  x = KLAV & 0x0F;   // Satırların tespiti için son dört 
             // bitin elde edilmesi
  switch(x)
  {
   case 7:  // D satırı aktif (*, 0 veya # tuşlarından biri) 
   {
    while((KLAV & 0x0F) != 0x0F);//Buton bırakılana kadar dön
    if (i!=1) // Basılan Tuş 0 değilse(# veya * basıldı ise)    
    say=1; // Sayma işleminin yetkilendirilmesi	
    return 0;	//Sıfır değerini gönder
   }	
   break;

   case 11: // C satırı aktif (7, 8 veya 9 tuşlarından biri) 
   {
    while((KLAV & 0x0F) != 0x0F);//Buton bırakılana kadar dön
    return 7+i;	 // (i'ye göre 7,8 veya 9 değerini gönder)
   }	
   break;

   case 13: // B satırı aktif (4, 5 veya 6 tuşlarından biri)
   {	
    while((KLAV & 0x0F) != 0x0F);//Buton bırakılana kadar dön
	 return 4+i;	 // (i'ye göre 4,5 veya 6 değerini gönder)
   }	
   break;

   case 14: // A satırı aktif (1, 2 veya 3 tuşlarından biri) 
   {	
    while((KLAV & 0x0F) != 0x0F);//Buton bırakılana kadar dön
    return 1+i;	 // (i'ye göre 1,2 veya 3 değerini gönder)
   }	
   break;
  }	
 }
}

/**********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
                   KEYPAD'DEN OKUMA BiTTi
***********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************/

/**********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
               LCD'DE KULLANILAN KOMUTLARIN TANITILMASI
***********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************/

#define Sil 		 1	// Ekrani temizler
#define BasaDon 	 2	// imleci sol üst köseye getirir
#define SolaYaz 	 4 // imlecin belirttigi adres azalarak gider
#define SagaYaz 	 6  // imlecin belirttiği adres artarak gider
#define ImlecGizle	 12	// Göstergeyi aç, kursör görünmesin
#define ImlecYanSon	 15	// Yanip sönen blok kursör
#define ImlecGeri	 16	// Kursörü bir karakter geri kaydir
#define KaydirSaga	 24	// Göstergeyi bir karakter saga kaydir          
#define KaydirSola  28	// Göstergeyi bir karakter sola kaydir  
#define EkraniKapat	 8	// Göstergeyi kapat (veriler silinmez)
#define BirinciSatir 128	// LCD'nin ilk satir başlangiç adresi    
             // (DDRAM adres)
#define IkinciSatir 192	// İkinci satirin başlangiç adresi
#define KarakUretAdres 64	// Karakter üreteci adresini belirle 
             // (CGRAM adres)

/* LCD'de Kullanılan Fonksiyon Seçimi */
#define CiftSatir8Bit 56	 // 8 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define CiftSatir4Bit 48	 // 8 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir8Bit  40	 // 4 bit ara birim, 2 satır, 5*7 piksel
#define TekSatir4Bit  32	 // 4 bit ara birim, 1 satır, 5*7 piksel

/* LCD Girişlerinin Tanımlanması */
#define Data P1	 // LCD Data girişleri için port ata
#define RS	 P0_0   // Saklayıcı seçme girişi RS=0 komut, RS=1 veri
#define RW	P0_1   // Oku/Yaz girişi RW=0 yaz, RW=1 oku
#define EN	P0_2   // Yetki girişi 

/* LCD Gecikme Fonksiyonu */
void Gecikme (long int sure)
{
 long int i;
 for (i=1;i<=sure;i++)
  {;}
}

/* LCD Hazır Olana Kadar Bekle Fonksiyonu */
void LcdHazir ()
{
  Data=0xFF;	   // LCD den veri almaya hazirlan 	 	
  RS = 0;	   // komut modu
  RW = 1;	   // LCDden okuma
  EN = 1;     // yetki için düşen kenar ayarı
  Gecikme(200);  // kısa bir bekleme süresi
  while(Data & 0x7F == 0x80); // mesgul bitini kontrol et.
}

/* LCD'ye Komut Yazdırma Fonksiyonu */
void Komut (int komut) 
{
 LcdHazir();   // LCD hazir olana kadar bekle
 RS=0;	   // RS komut modunda
 RW=0;	   // RW yaz modunda
 EN=1;	// işlemin yetkilendirilmesi için düşen kenar ayarı      
 Data=komut;	   // LCD data girişlerine komut bilgisini aktar
 EN=0;	   // yetki için düşen kenar sağlandı
 Gecikme(1000);  // gecikme
}	
/* LCD'ye Tek Bir Karakter Yazdirma Fonksiyonu */
void Veri (char veri, long int hiz)	
{
 LcdHazir();   // LCD hazir olana kadar bekle
 RS=1;	   // RS komut modunda
 RW=0;	   // RW yaz modunda
 EN=1;	   // yetki için düsen kenar ayar işlemi
 Data=veri;    // LCD data girişlerine veri bilgisini aktar
 EN=0;      // yetki için düşen kenar sağlandı
 Gecikme(hiz); // Ekranda karakterlerin görünmesi arasındaki süre
}

/* LCD'ye Karakter Dizisi (String) Yazdırma Fonksiyonu */
void VeriDizi (char veri[], long int hiz)	
{
 int i=0;
 while(veri[i]!=0)
 {
  LcdHazir();   // LCD hazir olana kadar bekle
  RS=1;	    // RS komut modunda
  RW=0;	    // RW yaz modunda
  EN=1;	    // yetki için düsen kenar ayar işlemi
  Data=veri[i];  // LCD data girişlerine veri bilgisini aktar
  EN=0;      // yetki için düşen kenar sağlandı
  i++;  // bir sonraki veri bitini almak için dizi'yi 1 arttır 
  Gecikme(hiz);  // karakterlerin görünmesi arasındaki süre
 }
}
/* LCD Başlangıç Ayarlarını Yapan Fonksiyon */
void LcdAc(void)      
{ 	
 Komut(ImlecGizle);
 Komut(CiftSatir8Bit);
 Komut(SagaYaz);
}

/*********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************
              LCD'DE KULLANILAN KOMUTLARIN TANITILMASi BiTTi
**********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************/

/**********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
                   METiN LCD UYGULAMALARI
***********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************/

/* Sadece Üst Satırı Sağa Kaydıran Fonksiyon */
void UstSatirSagaKay(char kayan_yazi[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(BirinciSatir+16);
 VeriDizi(kayan_yazi, 100);	// Kaydırılacak metni gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSaga);		// Ekranı 1 karakter sağa kaydır
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}

/* Sadece Üst Satırı Sola Kaydıran Fonksiyon */
void UstSatirSolaKay(char kayan_yazi[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(BirinciSatir+16);
 VeriDizi(kayan_yazi, 100);	// Kaydırılacak metni gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSola);		// Ekranı 1 karakter sola kaydır
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}
/* Sadece Alt Satırı Sağa Kaydıran Fonksiyon */
void AltSatirSagaKay(char kayan_yazi[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(IkinciSatir+16);
 VeriDizi(kayan_yazi, 100);	// Kaydırılacak metni gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSaga);		// Ekranı 1 karakter sağa kaydır
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}
/* Sadece Alt Satırı Sola Kaydıran Fonksiyon */
void AltSatirSolaKay(char kayan_yazi[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(IkinciSatir+16);
 VeriDizi(kayan_yazi, 100);	// Kaydırılacak metni gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSola);	   // Ekranı 1 karakter sola kaydır
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}
/* Her İki Satırı Aynı Anda Sağa Kaydıran Fonksiyon */
void TumSatirlarSagaKay (char ust_satir[],char alt_satir[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(BirinciSatir+16);
 VeriDizi(ust_satir, 100); // Kaydırılacak üst satır metnini gir
 Komut(IkinciSatir+16);
 VeriDizi(alt_satir,100);	// Kaydırılacak alt satır metnini gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSaga);
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}
/* Her İki Satırı Aynı Anda Sola Kaydıran Fonksiyon */
void TumSatirlarSolaKay (char ust_satir[],char alt_satir[],long int kayma_hizi)
{
 int i;
 Komut(Sil);
 Komut(BirinciSatir+16);
 VeriDizi(ust_satir, 100); // Kaydırılacak üst satir metnini gir
 Komut(IkinciSatir+16);
 VeriDizi(alt_satir,100); // Kaydırılacak alt satir metnini gir
 for (i=0;i<40;i++)
 {
  Komut(KaydirSola);
  Gecikme(kayma_hizi);
 }
}
/* Özel Karakterleri LCD'ye Tanıtan Fonksiyon */ 
void ozelKarTanit(void) 
{
 int x,y;
 Komut(KarakUretAdres);	// CGRAM adresi 
 Komut(KarakUretAdres);	// CGRAM adresi 
 Komut(KarakUretAdres);	// CGRAM adresi = 0= 0= 0= 0
 for(x = 0; x < 8; x++) 
 {
  for(y = 0; y < 8 ; y++) 
  {
   Veri(TurkceKar[x][y],10);
  }
 }
  Komut(BirinciSatir); // DDRAM adresi = 0	

}

void sifreli() interrupt 0
{

/************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
                KAPININ AÇILMASI
*************************************************************************************************************
************************************************************************************************************/

int m=0;
int f=0;
int binler,yuzler,onlar,birler;
long int girilen_sayi;
int basla;
int sayac;

	Komut(Sil); 
  VeriDizi("  HOSGELDiNiZ  ",g); // LCD ye yazi yazilmasi
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);
	VeriDizi(" LUTFEN KAPIYI ",g);//LCDye yazi yazdirilmasi
	Komut(IkinciSatir);  //LCDnin ikinci satirina geçilmesi
	VeriDizi(" ACMAK iCiN ",g); 
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);
	VeriDizi(" GEREKLi OLAN  ",g); 
	Komut(IkinciSatir);
	VeriDizi("  4 HANELi  ",g);  
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);	
	VeriDizi("SiFREYi GiRiNiZ ",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);

  sayac=0;basla=1; // belli sayida giris için gerekli sayaca sifir atanmasi ve 
              // sifrenin girilmesi için baslanin bir yapilmasi

	while (basla)
	{  

	  // keypadden sifrenin girilmesi
		binler=klavyeOku(); //keypadden binler basamaginin okunmasi
		VeriDizi("   *",g);
		yuzler=klavyeOku(); //keypadden yüzler basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",g);
		onlar=klavyeOku();  //keypadden onlar basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",g);
		birler=klavyeOku(); //keypadden basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",g);
		Komut(Sil);
		girilen_sayi=(1000*binler)+(100*yuzler)+(10*onlar)+birler; //sayinin elde edilmesi
    //Sifre girildi

		VeriDizi("  LUTFEN  ",g);  //LCDye yazi yazdirilmasi
		Komut(IkinciSatir);
		VeriDizi("  BEKLEYiNiZ ",g);  
		Gecikme(k);
		Komut(Sil); 
  	VeriDizi("SiFRENiZ KONTROL",g);  
	  Komut(IkinciSatir);
  	  VeriDizi ("  EDiLiYOR   ",g);  
		Gecikme(k);
		Gecikme(5000); //gecikme saglanmasi 
  	  Komut(Sil);	
		sayac++;

		if (sifre==girilen_sayi)  //girilen sayinin kontrol edilmesi
			{
			basla=0;  //sifre dogruysa kapi açma döngüsünden çikmasi için başla sifirlaniyo 
			f=1;    //Dogru sifre girilmeden kapi kapamaya girilmemesini sagliyo
			m=1;    //kapi açildiktan sonra ilgili bölüme girilmesi için l 1'leniyo  
			VeriDizi(" DOGRU SiFRE ",g);
			Komut(IkinciSatir);
			VeriDizi(" KAPI ACILIYOR ",g);
			Gecikme(k);
			P3_0=!P3_0;  //Motorun bir bacagi 1 yapılarak kapi açiliyo
			Gecikme(10000);
			P3_0=!P3_0;  //motor durduruluyo
			Gecikme(100000);
			Komut(Sil);
			}
	    else
 		    if (sayac<=3) // Belli sayida dogru sifre girilmesi denemesi yapilmasini saglar 					{ 					VeriDizi(" YANLIS SiFRE ",g); 					Komut(IkinciSatir); 					VeriDizi("TEKRAR DENEYiNiZ",g); 					Gecikme(k); 					Komut(Sil); 					} 		if (sayac>=4) // Belli sayida dogru sifre girilmesi denemesi yapilmasini saglar 
			{
			basla=0; //dört kereden fazla sifre girilmesini engelliyo
			Komut(Sil);
  		VeriDizi("  SiFREYi ",g);
			Komut(IkinciSatir);
  		  VeriDizi (" BiLMiYORSUNUZ ",g);
			Gecikme(k);
		  Komut(Sil);
  		VeriDizi("   iCERi ",g);
		  Komut(IkinciSatir);
  		VeriDizi (" GiREMEZSiNiZ ",g);
			Gecikme(k);
  		Komut(Sil);
			}
	}
/*********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************
                    KAPININ KAPANMASI
**********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************/

  if ( m==1 )  //kapi açilmamissa yazilarin görülmemesini sagliyo
	  {
  	girilen_sayi=0; // kapi açilirken dogru girilen sayinin sifirlanmasi
		VeriDizi(" LUTFEN KAPIYI ",g); //LCDye yazi yazdirilmasi
		Komut(IkinciSatir);  //LCDnin ikinci satirina geçilmesi
		VeriDizi("  KAPATINIZ ",g);
		Gecikme(k);
		Komut(Sil); //LCD ekraninin temizlenmesi
  	VeriDizi("   KAPIYI ",g);
		Komut(IkinciSatir);
		VeriDizi(" KAPAMAK iCiN ",g);
		Gecikme(k);
		Komut(Sil);
		VeriDizi(" GEREKLi OLAN  ",g);
		Komut(IkinciSatir);
		VeriDizi("  4 HANELi  ",g);
		Gecikme(k);
		Komut(Sil);	
		VeriDizi("SiFREYi GiRiNiZ ",g);
		Gecikme(k);
		Komut(Sil);
		m=0;
		}	

	sayac=0,basla=1; 

	while (basla && f)
	{

		binler=klavyeOku(); //keypadden binler basamaginin okunmasi
		VeriDizi("   *",1000);
		yuzler=klavyeOku(); //keypadden yüzler basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",1000);
		onlar=klavyeOku();  //keypadden onlar basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",1000);
		birler=klavyeOku(); //keypadden birler basamaginin okunmasi
		VeriDizi("*",1000);
		Komut(Sil);
		girilen_sayi=(1000*binler)+(100*yuzler)+(10*onlar)+birler; //sayinin elde edilmesi

		VeriDizi("  LUTFEN  ",g);
		Komut(IkinciSatir);
		VeriDizi("  BEKLEYiNiZ ",g);
		Gecikme(k);
		Komut(Sil); 
  	VeriDizi("SiFRENiZ KONTROL",g);
		Komut(IkinciSatir);
  	  VeriDizi ("  EDiLiYOR   ",g);
		Gecikme(k);
		Gecikme(5000);
  	  Komut(Sil);	
		sayac++;

		if (sifre==girilen_sayi) 
			{
			basla=0; //kapi kapandiktan sonra kapama bölümünden çikilmasini sagliyo
			f=0;    //kapi kapandiktan sonra kapama bölümünden çikilmasini sagliyo
			VeriDizi(" DOGRU SiFRE ",g);
			Komut(IkinciSatir);
			VeriDizi(" KAPI KAPANIYOR ",g);
			Gecikme(k);
			P3_1=!P3_1;   //motor kapama yönüne dogru döndürülüyo
			Gecikme(10000);
			P3_1=!P3_1;   //motor durduruluyo
			Gecikme(100000);
			Komut(Sil);

			}
	    else
 		    if (sayac<=3) 					{ 					VeriDizi(" YANLIS SiFRE ",g); 					Komut(IkinciSatir); 					VeriDizi("TEKRAR DENEYiNiZ",g); 					Gecikme(k); 					Komut(Sil); 					} 		 		if (sayac>=4) // Belli sayida dogru sifre girilmesi denemesi yapilmasini saglar 
			{
			basla=0;
			Komut(Sil);
  		VeriDizi("KAPIYI KAPAMASI ",g);
		  Komut(IkinciSatir);
  		  VeriDizi ("   iÇiN ",g);
			Gecikme(k);
		  Komut(Sil);
  		VeriDizi(" GOREVLi KiSiYi ",g);
			Komut(IkinciSatir);
  		  VeriDizi ("  ÇAGIRINIZ ",g);
			Gecikme(k);
		  Komut(Sil);
			f=0;
	    }

	  }
/**********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
                    KAPI KAPANDI
***********************************************************************************************************
**********************************************************************************************************/

VeriDizi("  iYi GUNLER  ",g*2);
Gecikme(k);
Komut(Sil);

}

void main (void)
{
 EX0=1;    //kesme 0 aktif ediliyo
 EA=1;    //bütün kesmeler aktif ediliyo
 P3_0=0;   //motor uçlarinin ilk degerleri sifirlaniyo
 P3_1=0;   //motor uçlarinin ilk degerleri sifirlaniyo
 LcdAc();	    /* LCD Açilis islemleri */
 ozelKarTanit();  // Türkçe karakterlerin LCD'ye yüklenmesi

 while(1)
 {
  Komut(Sil); //LCD ekraninin temizlenmesi
	VeriDizi ("  KOCAELi    ",g);
	Komut(IkinciSatir); //LCDnin ikinci satirina geçilmesi
	VeriDizi(" UNiVERSiTESi ",g);
	Gecikme(k);
  Komut(Sil); //LCD ekraninin temizlenmesi
	VeriDizi ("  ELEKTRONiK ",g);
	Komut(IkinciSatir); //LCDnin ikinci satirina geçilmesi
	VeriDizi(" OGRETMENLiGi",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil); //LCD ekraninin temizlenmesi
	VeriDizi ("   Fatih    ",g);
	Komut(IkinciSatir); //LCDnin ikinci satirina geçilmesi
	VeriDizi(" BAYRAMCAVUS  ",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);
	VeriDizi("  010303032  ",g);
	Komut(IkinciSatir);
	VeriDizi("   Elo. 4  ",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);
	VeriDizi("   PROJE  ",g);
	Komut(IkinciSatir);
	VeriDizi("   ADI  ",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);
	VeriDizi(" Sifreli Kapi ",g);
	Komut(IkinciSatir);
	VeriDizi("   Kilidi  ",g);
	Gecikme(k);
	Komut(Sil);

 }
}
at89c51-ile-lcd-gostergeli-sifreli-kapi-kilidi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2008/10/23 Etiketler: , , , , , , , ,6 Yorum “AT89C51 ile Lcd Göstergeli Şifreli Kapı Kilidi

 1. MehmetMehmet

  atmel de bu programı deneyeceğim porlar uyumlumu #include kısmına ne yazılacak yardım edin…

  CEVAPLA
 2. Cengiz KemeçCengiz Kemeç

  .hex dosyası yok internette L293D.hex buldum buna ekledim Proteus 8 de çalıştırdım fakat ekrana hiçbirşey gelmiyor ?

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir