tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen 18 pin pic16f628 için basit deneme geliştirme devresi ile 143 yazısı var. Yazar;