Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC16F877 İle lcd göstergeli renk algılayıcı devresi

PIC 16F877 İLE RENK ALGILAYICI DEVRESİ PICBASIC PRO

Bu devrede PIC 16f877 mikrodenetleyicisi kullanılarak LCD (Liquid Crystal Display) üzerinde renk algılayıcı uygulaması yapılmıştır. Devre tasarımı ve baskı devre işlemleri için Proteus ISIS ve Proteus ARES programları kullanılmıştır. Devrenin çalışma mantığı kapalı bir ortamda LDR’nin sırayla yanıp sönen ledlerin yaydığı ışıktan etkilenerek direncini değiştirmesi esasına dayanır.

LDR önüne konan cisimden yansıyan ışığın etkisiyle analog bir sinyal üretir bu sinyal 16F877 mikrodenetleyicisinin ADC pinlerinden PORTA.0 ‘a girilerek ölçüm yapılır. Bu devrede daha önce belirlenmiş renkli kartonlar LDR önüne konarak her rengin kendine ait sinyal tablosu çıkarılmıştır.

led-rengi-renk-toblosu

Elde edilen tablodan MAVİ rengin toplamda 515-525 aralığında YEŞİL rengin 505-515 aralığında KIRMIZI renginse 490-500 aralığında olduğu gözlenmiştir. Bu değerler kullanılarak LDR önüne konan cismin rengi algılanmaktadır. Ölçüm yaparken cisimle LDR ve ledlerin önünü tamamen kapatmalısınız.

LDR BAĞLANTISI

ldr-baglantisi

LDR şekildeki gibi üç ledin ortasında olacak şekilde delikli pertinaksa lehimlenir ve direnç bağlantıları yapılır. Daha sonra devremizin sensör kısmını kapatacak şekilde herhangi bir kutu, kapak vs. ve ledlerin etrafını kapatmak için siyah renkli kartondan bir üçgen şekli yapılır.

NOT: Devre içinde LDR’den gelen sinyal kablosuna paralel bir led koyarsanız bu değerlere yakın değerler bulursunuz. Değerleri bu şekilde bulmak için direnç denedim ama elimde 330Ω’dan küçük direnç olmadığı için çok küçük değerler çıkıyordu bende led bağladım :)

Ön panel Görünümü

renk-algilayici-on-panel-lcd-buton

1: Renk algılama işlemine başlama butonu

Devre şeması ve baskı devre alt üst görünüm
pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-devre-semasi pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-baski-devre pic16f877-picbasic-pro-renk-algilayici-pcb

NOT: Bu devreyi kronometre ve geri sayım devresinde kullanmak için yapmıştım dolayısıyla yanyana olan 10kΩ dirençlerden sadece PORTA.4 pinine direnç bağlamalısınız.

Malzeme listesi ve fiyatlar

renk-algilama-malzeme-listesi

Devreye ait mikrodenetleyici kodları MicroCode Studio PlusPICBASIC PRO derleyicisinde yazılmış ve derlenmiştir. Derleme işlemi için bilgisayarınızda PBP246 ve MPASM assembly derleyici dosyaları bulunmalıdır.

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 07.04.2009                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
PORTA=0:PORTB=0:PORTC=0
TRISA=%00010001  'Bit0 ve bit 2 giriş diğerleri çıkış yapıldı
TRISB=%00000001  'PortB tuş takımı için ayarlandı 1-2-3 giriş diğerleri çıkış
TRISC=%10000000  '7. bit'e tuş bağlandı giriş oldu     '

'-----------------------------------------------------------------
@ DEVICE PIC16F877           'işlemci 16F876
@ DEVICE PIC16F877, WDT_on       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE PIC16F877, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE PIC16F877, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE PIC16F877, XT_OSC       'XT osilatör kullanılacak
'-----------------------------------------------------------------
DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		3		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG  PORTB  'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT  2    'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
DEFINE OSC 4
DEFINE ADC_BITS	 8	    'A/D çevirim sonucu kaç bit olacak
DEFINE ADC_CLOCK 3	    'Clock kaynağı (3=rc)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 100
'-----------------------LCD KARAKTER TANIM [BAŞLA]------------------------
LCDOUT $FE,$40, $04, $00, $0E, $04, $04, $04, $0E, $00  'CGRAM 0. "İ"
LCDOUT $FE,$48, $0E, $11, $10, $10, $11, $0E, $04, $00  'CGRAM 1. "Ç"
LCDOUT $FE,$58, $00, $0E, $11, $11, $11, $11, $0E, $00  'CGRAM 3. "LED OFF"
LCDOUT $FE,$60, $00, $0E, $1F, $1F, $1F, $1F, $0E, $00  'CGRAM 4. "LED ON"
'----------------------LCD KARAKTER TANIM [BİTİŞ]-----------------------
OPTION_REG.7=1  'Pull up dirençleri İPTAL
ADCON1=%00000100 'PORTA.0 VE PORTA.1 ANALOG DİĞERLERİ DİGİTAL
HAM   VAR BYTE
KIRMIZI VAR BYTE
YESIL  VAR BYTE
MAVI  VAR BYTE
SYMBOL TUS=PORTA.4
symbol LED_KIR=PORTA.1
SYMBOL LED_YES=PORTA.2
SYMBOL LED_MAV=PORTA.3
INPUT PORTA.0
'------------------------------------------------------------------------
LOW PORTB.2
LCDOUT $FE,1
PAUSE 300
LCDOUT $FE,$86, "RENK"
LCDOUT $FE,$C0,"ALGILAMA ","S",0,"STEM",0
PAUSE 1500
'----------------------------OKUMA OLCME [BAŞLA]---------------------------
BASLA:
   LCDOUT $FE,1, "ALGILAMA ",0,1,0,"N"
   LCDOUT $FE,$C0,"BUTON'A BASIN..."
   PAUSE 200
   IF TUS=0 THEN ALGILA
   GOTO BASLA
ALGILA:
   LCDOUT $FE,1
   HIGH LED_KIR
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",3,3,4
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   KIRMIZI=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_KIR

   HIGH LED_YES
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",3,4,3
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   YESIL=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_YES

   HIGH LED_MAV
   LCDOUT $FE,$80, "C",0,"SM",0,"N RENG",0,"N",0
   LCDOUT $FE,$C0,"ALGILIYOR  ",4,3,3
   PAUSE 200
   GOSUB ADCAL
   MAVI=HAM
   PAUSE 200
   LOW LED_MAV

'-----------------OKUMA OLCME [BİTİŞ]----------------------------------   

RENK_BUL:
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>490 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<500 THEN GOTO KIRMIZI_RENK
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>505 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<515 THEN GOTO YESIL_RENK
    IF KIRMIZI+YESIL+MAVI=>515 AND KIRMIZI+YESIL+MAVI=<525 THEN GOTO MAVI_RENK      

   LCDOUT $FE,1, "OKUMA VEYA HESAP"
   LCDOUT $FE,$C0," HATASI VAR !!!"
   pause 2000
   goto BASLA

KIRMIZI_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==> KIRMIZIDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO KIRMIZI_RENK
YESIL_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==>YESILDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO YESIL_RENK
MAVI_RENK:
   LCDOUT $FE,1, "C",0,"SM",0,"N RENG",0," "
   LCDOUT $FE,$C0,"==> MAVIDIR"
   PAUSE 100
   IF TUS=0 THEN GOTO BASLA
   GOTO MAVI_RENK

ADCAL:
   ADCIN PORTA.0,HAM
GIT: IF ADCON0.2=1 THEN GIT
   RETURN
   END

Teşekkür: Bu devreyi yaparken bilgilerinden yararlandığım Mine Cüneyitoğlu ve ETE hocamıza değerli bilgilerini internette paylaştıkları için teşekkür ederim.

Projenin yapım aşaması tamamlanmış hali ve test aşamalarına ait resimler

pic16f877-pic-basicpro-renk-algilayici

renk-algilayici-trimpot

renk-algilayici-led

cisim-renk-algilama-baslangic

pic16f877-pic-basicpro-renk-algilayici-2

renk-algilayici-mavi-test

renk-algilayici-yesil-test

renk-algilayici-kirmizi-test

okum-veya-hesap-hatasi-var

mavi-isik

yesil-isik

PIC16F877 İle renk algılayıcı devresine ait tüm dosyalar isis simülasyon ares pcb ve kaynak picbasic pro yazılım dosyaları PIC16F877 İle lcd göstergeli renk algılayıcı devresi

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-6483.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. Bilge Kağan 2010/11/26
 2. Konyali 2010/11/26
 3. bilge kağan 2010/12/15
 4. Konyali 2010/12/15
 5. Eyüp Burak 2010/12/29
 6. hale 2011/02/25
 7. Konyali 2011/02/27
 8. wanted 2011/03/24
 9. bunyy 2011/04/03
 10. bkd 2011/04/21
 11. ozi 2012/05/14
 12. Konyali 2012/05/14
 13. Burak EEM 2013/02/08
 14. Konyali 2013/02/09
 15. Burak EEM 2013/04/20
  • Özkan Erbek 2016/05/03
 16. Konyali 2013/04/20
  • mehmet can 2013/05/17
 17. alper kahraman 2013/09/17
 18. erkan 2013/09/19
 19. ibrahim 2013/12/07
 20. Emincan Kılıç 2014/03/23
 21. Jiyan Beştaş 2014/12/21
  • EMRE 2015/01/07
   • Jiyan Beştaş 2015/01/07
 22. nurgül 2015/05/28
 23. ka 2015/08/30

Yorum

Soru: