Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

PIC12F675 melodi çalar elektronik kapı zili

Mustafa (Tek dağ elektronik) kardeşimin çalışması PIC 12F675 üzerine kurulu 4 adet melodi çalabiliyor yazılım proton ile hazırlanmış

Devrede pic12f675 kullandım.Aslında pic16f84 kullanacaktım fakat 84’te 4 tane melodi alıyor pic 675’te.Devreye enerji verdiğimiz de led sönük butona bastığımızda led yanar ve ilk melodi çalmaya başlar ilk melodimiz bitince led söner ve butona tekrardan basılması beklenir.Butona tekrar bastığımızda led tekrardan yanar ve bu sefer 2. melodiyi çalar bu 4 melodi çalana kadar devam eder 4. melodi’den sonra tekrar butona basılırsa ilk melodiye dönecektir

Devre şeması
pic12f675-elektronik-melodi

Proton yazılımı

;Include "PROTON_4.INC"
Device = 12F675
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, MCLRE_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON, 
 CMCON=7
 ANSEL=0
XTAL = 4
Symbol buton=GPIO.0
Symbol LED=GPIO.1
Symbol P = 0
Symbol P1= 0
Symbol P2= 0
Symbol P3= 0


Symbol C0 = 60 ;DO
Symbol C#0 = 61
Symbol D0 = 62 ;RE
Symbol D#0 = 63
Symbol E0 = 64 ;MI
Symbol F0 = 65 ;FA
Symbol F#0 = 66
Symbol G0 = 67 ;SOL
Symbol G#0 = 68 ;SOL


Symbol C1 =82 ;DO ........
Symbol C#1=85
Symbol D1 =87 ;RE
Symbol D#1=89
Symbol E1 =92 ;MI
Symbol F1 =94 ;FA
Symbol F#1=95
Symbol G1 =97 ;SOL
Symbol G#1=99 ;SOL
Symbol A1 =101 ;LA
Symbol A#1=102 ;la diyez si bemol
Symbol B1 =104 ;si
Symbol B#1=105
Symbol h1 =104

Symbol C2 = 105
Symbol C#2 = 106
Symbol D2 = 108
Symbol D#2= 109
Symbol E2 = 110
Symbol F2 = 111
Symbol F#2 = 112
Symbol G2 = 113
Symbol G#2 = 114
Symbol A2 = 115
Symbol A#2 = 116
Symbol B2 = 117
Symbol B#2 = 118
Symbol h2 = 117

cal_1:
Low LED
 If buton=0 Then GoSub melodi_1 : GoTo cal_2
 GoTo cal_1

 
 cal_2:
Low LED
 If buton=0 Then GoSub melodi_2 :GoTo cal_3
 GoTo cal_2

 
 cal_3:
 Low LED
 If buton=0 Then GoSub melodi_3 :GoTo cal_4
 GoTo cal_3

 
 cal_4:
 Low LED
 If buton=0 Then GoSub melodi_4 :GoTo cal_1
 GoTo cal_4
 
 
; Parca Adı: adinianmay 

melodi_1:
High LED
Sound GPIO.4,[A1,29,C2,14,h1,14,A1,29,C2,_
14,h1,14,A1,14,A1,29,C2,14,h1,14,A1,29,_
C2,14,h1,14,A1,14,D2,29,C2,29,h1,14,A1,_
14,h1,29,A1,14,G1,114,G1,29,h1,14,A1,14,_
G1,29,h1,14,A1,14,G1,14,G1,29,h1,14,A1,_
14,G1,29,h1,14,A1,14,G1,14,E2,29,C2,29,_
A1,29,F1,14,G1,14,F1,14,E1,43,F1,8,G1,8,_
A1,8,h1,8,C2,8,D2,8,E2,43]
DelayMS 1000
Return; Parca Adı: Tutuklu

melodi_2:
High LED
Sound GPIO.4,[h1,29,C2,29,D2,29,h1,29,A1,29,G1,29,F1,14,E1,14,A1,114,E1,29,F1,14,_
G1,14,A1,57,P1,29,A1,29,h1,29,C2,29,A1,29,G1,29,F1,29,E1,14,F1,14,_
G1,114,F1,29,E1,14,F1,14,G1,57,P1,29,G1,29,A1,29,h1,29,C2,14,h1,29,_
A1,14,G1,29,F1,14,E1,14,F1,114,P1,29,G1,29,A1,29,h1,29,G1,29,F1,29,_
A1,14,G1,14,F1,14,E1,14,E1,57]
DelayMS 1000
Return; Parca Adı: 12devadam
melodi_3:
High LED
Sound GPIO.4,[h1,26,h1,26,F#2,13,E2,13,_
D#2,26,E2,26,E2,13,E2,13,C2,13,h1,13,A1,_
26,h1,26,h1,26,F#2,13,E2,13,D#2,26,E2,13,_
P2,13,E2,26,P2,13,E2,13,E2,13,P2,13,h1,_
26,h1,26,F#2,13,E2,13,D#2,26,E2,26,E2,13,_
E2,13,C2,13,h1,13,A1,26,h1,26,h1,26,F#2,_
13,E2,13,D#2,26,E2,13,P2,13,E2,26,P2,13,E2,13,E2,13]
DelayMS 1000
Return; Parca Adı: Aşkınmapu
melodi_4:
High LED
Sound GPIO.4,[A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,_
A#1,63,P1,16,A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,A#1,_
32,A#1,16,C2,16,A#1,16,G#1,16,G#1,16,G1,_
16,F1,16,G1,63,P1,16,F1,16,G1,16,D#1,16,_
F1,16,D1,16,D#1,16,C1,16,D1,16,D#1,16,F1,_
16,A#1,63,P1,16,A#1,8,G#1,8,G1,16,G#1,16,_
A#1,32,A#1,16,C2,16,A#1,16,G#1,16,G#1,16,_
G1,16,F1,16,G1,63]
DelayMS 1000
Return

End

Elektronik melodi kapı zili projelerinin kaynak .bas .hex proteus isis simulasyon dosyaları bilgisayar ortamında simule ederken melodileri dinleyebiliyorsunuz

PIC12F675 melodi çalar elektronik kapı zili

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-6907.zip şifre-pass: 320volt.com

  1. Hakan 2009/05/11
  2. ibrahim 2009/08/30
  3. ismail 2009/09/25
  4. nuh 2009/10/08

Yorum

Soru: