tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen Delta DPS200PB-59-H ATX TL494 Güç kaynağı şeması ile 2717 yazısı var. Yazar;