Elektronik / Mikrodenetleyici Projeleri/

DS18B20 PIC16F628 araç içi dışı termometre picbasic

DS18B20 PIC16F628 termometre devresi Arabanızda kullanabileceğiniz iç ve dış sıcaklığı lcd üzerinde gösteren bir devre termometre devresinin proteus isis simülasyon ares pcb ve kaynak picbasic pbp ve hex yazılımları bulunmakta

arac-ic-dis-termometre-picbasic-pro

araba-isis-termometre

car-tehermometer-circuit-lcd

isis-olcumu-termometre

'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 19.03.2007                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  : RB1=Enable                    *
'*      RB2=R/W                      *
'*      RB3=RS                      *
'*      RB4=D4                      *
'*      RB5=D5                      *
'*      RB6=D6                      *
'*      RB7=D7                      *
'*      RA0=Sensör1                    *
'*      RA1=Sensör2                    *         *
'*                               *
'****************************************************************

'***********Seri İletişim Dosyası***********

Include "MODEDEFS.BAS"

CMCON=7

'***********LCD Tanımlamaları***********

DEFINE LCD_DREG		PORTB	
DEFINE LCD_DBIT			4		
DEFINE LCD_EREG		PORTB	
DEFINE LCD_EBIT 		1			
DEFINE LCD_RWREG  PORTB	
DEFINE LCD_RWBIT   	2		
DEFINE LCD_RSREG	PORTB	
DEFINE LCD_RSBIT		3				
DEFINE LCD_BITS			4		
DEFINE LCD_LINES		2		

'***********Özel Karakter Tanımlamaları
LCDOUT $FE,$40, 6, 9, 9, 6, 0, 0, 0, 0 'Derece İşareti
LCDOUT $FE,$48, 4, 14, 4, 4, 4, 4,14,0 'İ Harfi
LCDOUT $FE,$50, 14, 17, 16, 16,16,17,14,4 'Ç Harfi
LCDOUT $FE,$58, 14, 17, 16, 14,1, 17,14,4 'Ş Harfi

'***********Port Ayarları***********

TrisA=0
TrisB=0

PortA=0
PortB=0 

'***********Sensör Tanımlamaları***********

Comm_Pin1  VAR	PortA.0
Comm_Pin2  var PortA.1 
Busy    VAR BIT
HAM     VAR	WORD
ISI     VAR WORD
SIGN    VAR BYTE
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11
NEGAT_ISI  CON 1
TEMP    VAR BYTE
Float    VAR WORD

'***********LCD yi Kullanıma Hazır Hale Getir***********

LOW PORTB.2 'RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.

lcdout $FE,1 
PAUSE 200  ' LCD nin kullanıma hazır hale gelebilmesi için gerekli süre
lcdout $FE,1 

LCDOUT $FE,$80,"**HOS GELDINIZ**"       	
LCDOUT $FE,$C0, "*MUSTAFA BILKE*"
pause 2000
lcdout $FE,1 

'***********Program Başlangıcı***********

Basla:


  gosub sensoroku1
  gosub SENSOROKU2
  
Goto Basla

'***********1. Sensörü Oku***********

SENSOROKU1: 
      
      OWOUT  Comm_Pin1, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle1:
      OWIN  Comm_Pin1, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle1 ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin1, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin1, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla1
      RETURN
  
Hesapla1:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC1  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC1:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=(ISI/1000)-1
  
  
  lcdout $FE,$80,1,2,"ER",1,": ",Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float),0,"C " '2. satırda ısı
  if ISI=65535 then 
    
    lcdout $FE,$80,"        "
    lcdout $FE,$80,"1. SENSORU TAKIN"
  
  endif
  
  RETURN

'***********2. Sensörü Oku***********

SENSOROKU2: 
      
      OWOUT  Comm_Pin2, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle2:
      OWIN  Comm_Pin2, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle2 ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin2, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin2, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla2
      RETURN
  
Hesapla2:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC2  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC2:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=(ISI/1000)-1
  
   
  lcdout $FE,$C0,"DI",3,"ARI: ",Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float),0,"C " '2. satırda ısı
  
  if ISI=65535 then 
    
   
    lcdout $FE,$C0,"        "
    lcdout $FE,$C0,"2. SENSORU TAKIN"
  
  endif
  
  RETURN

End

Projeye ait isis ve picbasic pro kpod dosyaları: DS18B20 PIC16F628 araç içi dışı termometre picbasic

Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-5558.zip şifre-pass: 320volt.com

 1. AYKUT 2009/02/12
 2. Eren 2010/02/03
 3. mert 2011/12/15
 4. Fatih 2012/01/23
 5. Fatih 2012/01/24
 6. ibrahim 2012/12/07
 7. doktor_kadir20 2012/12/08
 8. ibrahim 2012/12/08
 9. mustafa 2013/02/08
 10. TFN 2013/12/27

Yorum

Soru: