tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Uçuş Simülatörü için 8 Eksen joystick PIC18F2550 ile 2717 yazısı var. Yazar;