tarihinde yayımlanan 25.05.2020 tarihinde güncellenen TTL CMOS Display Göstergeli Frekans Metre ile 2717 yazısı var. Yazar;