tarihinde yayımlanan TL494 DC DC CV-CC Konvertör Devresi 15A ile 2717 yazısı var. Yazar;