Etiket: seçici devreler

Çoklayıcılar Veri Seçiciler (Multiplexers Data Selector)

| 2008/10/27

Bir çok giriş hattından gelen bilgilerden birisini seçerek uygun çıkış hattına yönlendirilmesini sağlayan birleşik devrelere “çoklayıcı / veri seçici devreler” (multiplexer) denir ve ÇOĞ (MUX) sembolü ile gösterilir. Veri çoklayıcılar, orijinal isminden hareketle çoğu kere “multiplexer” olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1’de sembolü ve fonksiyon şeması görünen veri seçici devresinde girişteki bilgilerden uygun olanının seçilmesi işlemi seçme…