tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen Siemens S65 LS020 glcd ATmega128 AVR uygulaması ile 2717 yazısı var. Yazar;