Seri Port COM Terminal Emülasyon Programı

| Haziran 24, 2023 Tarihinde güncellendi
Seri Port COM Terminal Emülasyon Programı

Terminal, basit bir seri port (COM) emülasyon programıdır. Modemler, yönlendiriciler, gömülü UC sistemleri, GSM telefonları, GPS modülleri gibi farklı cihazlarla iletişimde kullanılabilir. Seri haberleşme uygulamaları için çok hata ayıklama aracıdır.

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

COM Terminal Programı Özellikler

 • Kurulum gerektirmez
 • Basit dosya gönderme
 • Rx ve Tx karakter sayacı
 • 256kbps’ye kadar baudrate ve özel baudrate
 • 64 COM portuna kadar destekler
 • Dosyaya giriş yapılabilir (altıgen & string)
 • Otomatik tekrarlama fonksiyonuna sahip 24 özel iletim makroları
 • Komut dosyası oluşturma (grafik / görselleştirme desteğiyle)
 • TCP / IP üzerinden uzaktan kumanda – telnet
 • Uygulamaları makro komutlarından çalıştır
 • www sitelerini makro komutlarından aç
 • İstek / yanıt makroları
 • CSV Grafiği – 2012 Yılı Küçük Bir Hediye Olarak 😉
 • CSV değerleri için 4. / siyah grafik ve ölçek faktörleri
 • Otomatik kaydırma onay kutusu – otomatik kaydırmayı önlemek için
 • Kod yazarken WriteToFile () prosedürü
 • Makrolar için% SCRS “script.tsc” ve% SCRE komutları
 • % SUM ve% XOR makro komutları için ofset
 • CSV grafiği için zaman damgası, ölçek faktörleri ve ofsetleri
 • Komut dosyasında Quit () işlevi
 • Başlangıçta script dosyasını açmak için parametre / argüman
 • Tx char gecikme stratejisi değişti (değer = 0 ise gerçek sıfır gecikme)
 • Kısayol tuşu değişiklikleri: DEL = RXClear, ESC = kod 27 gönder
 • Yanıt vermemek için arabellekleri temizleyin
 • 256 karaktere kadar makro

com-program-terminal-rs232

Makrolarda $ xx veya #xxx kullanıyorsanız, klavyedeki tüm karakterleri ve herhangi bir ASCII karakterini kullanabilirsiniz. $ Xx hex ve #xxx dec ascii kodunun formatıdır. Makroda # veya $ char kullanmak istiyorsanız, iki kez yazmanız gerekir ($$ = $ ve ## = #) XOR sağlama toplamı baytını hesaplamak için% XORxx komutunu kullanın. SUM (toplam 1bayt) sağlama toplamı baytını hesaplamak için% SUMxx komutunu kullanın. Burada xx hesaplama için ilk bayttan mahsup edilir.

Makro dizgisine gecikme eklemek için,% DLYxxxx kullanın, burada xxxx, ms cinsinden 0000-9999’dur.

Makroyu makro dosyasında saklayabilirsiniz. Etkin makro, kaydetmeseniz bile “kaydedilir” ve Terminal’i bir sonraki açışınızda kullanılabilir duruma gelir. Makro dizgisi 256 karakter uzunluğunda olabilir.

bazı örnekler:

X1 ## Y2 ## Z3 ## $ 0D $ 0A - bu 'X1 # Y2 # Z3 # "CR" "LF"' yazacaktır

ABC% DLY1000DEF - bu ABC gönderecek ve ~ 1000ms DEF sonrası

% RUN "cmd.exe" - bu komut satırı istemini çalıştıracak

% URL "http://www.google.com" - tahmin et ne oldu ?! ;)

% URL "mailto: [email protected]? Subject = terminal & body = test" -
posta oluştur (göndermeden)

% M03 - bu işlem makro # 3'ü gönderir / çalıştırır (bunu kullanırken bazı sınırlamalar vardır)

% LOGS - günlüğe kaydetmeye başla

% LOGE - günlüğü durdur

% SCRS "script.tsc" - komut dosyasını yükleyin ve başlatın

terminal-simple-serial-port-com-terminal-emulation-program

Komut: Basit pascal sözdizimi komut dosyası mümkündür. Bazı basit görevleri yapmak için kısa komut dosyaları yazabilirsiniz. Desteklenen komut hakkında daha fazla bilgiyi “yardım” menüsünden bulabilirsiniz. Ek bölümünde, işlevselliği kontrol etmek ve test etmek için birkaç örnek komut dosyası bulabilirsiniz.

TCP / IP uzaktan kumandası: Terminal ayrıca telnet sunucusu gibi çalışabilir ve seçilen TCP portunda dinleyebilir. Herhangi bir telnet istemci programına ağdaki başka bir bilgisayardan (veya farklı bir konumdan internet üzerinden) bağlanarak terminalde neler olup bittiğini ve komutları gönderebilirsiniz.

Com port development tool

COM port is not dead. It is virtual!

Terminal is a simple serial port (COM) terminal emulation program. It can be used for communication with different devices such as modems, routers, embedded uC systems, GSM phones, GPS modules… It is very useful debugging tool for serial communication applications.

Features

without installation, only single and small .exe file ~300KB
simple file send
Rx and Tx characters counter
baudrate up to 256kbps & custom baudrate
up to 64 COM ports
log to file (hex & string)
24 custom transmit macros with auto repeat function
scripting (with graph/visualization support)
remote control over TCP/IP – telnet
run applications from macro commands
open www sites from macro commands
request/response macros
CSV Graph – As a little 2012 New Year’s Gift 😉
4th/black graph and scale factors for CSV values
auto scroll checkbox – to prevent auto scrolling
WriteToFile() procedure in scripting
%SCRS”script.tsc” and %SCRE commands for macros – check help
offset for %SUM and %XOR macro commands
time stamp, scale factors and offsets for CSV graph
Quit() function in scripting
parameter/argument to open script file at start up
Tx char delay strategy changed (real zero delay if value=0)
hot key changes: DEL=RXClear, ESC=send code 27
flush buffers on disconnect to avoid “not responding”
NEW: macro up to 256 characters
FIX: lost chars problem…better but not fixed
FIX: ComSetDTR,ComSetRTS,…LED turn on/off bug

Macros

In macros you can use all characters from keyboard and any ASCII char if you use $xx or #xxx. Where $xx is hex and #xxx dec format of ascii code. If you want to use # or $ char in macro you should type it twice ($$=$ and ##=#).To calculate XOR checksum byte use %XORxx command. To calculate SUM (1byte sum) checksum byte use %SUMxx command. Where xx is offset of first byte for calculation.

To insert delay in macro string use %DLYxxxx, where xxxx is value 0000-9999 in ms.

You can store macro in macro file. Active macro is “saved” even if you don’t save it and will be available next time when you’ll start Terminal. Macro string can be up to 256 characters long.

Scripting

Simple pascal syntax scripting is possible. You can write short scripts to do some simple tasks. More about supported command you can find if you click “Help” button.


TCP/IP remote control

Terminal can also act like telnet server and listen on selected TCP port. You can connect to it with any telnet client program from another computer in network (or over internet from different location) and see what’s going on in terminal and send commands etc.

Kaynak: sites.google.com/site/terminalbpp/

seri-port-com-terminal-emulasyon-programi

Şifre-Pass: 320volt.com

Yayım tarihi: 2019/04/08 Etiketler:Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir