tarihinde yayımlanan 20.04.2017 tarihinde güncellenen Radyo Amatörleri İçin Hesaplama Programı ile 2717 yazısı var. Yazar;