tarihinde yayımlanan PIC18F2550 ile VGA Oyun Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;