tarihinde yayımlanan 16.12.2019 tarihinde güncellenen PIC16F877A ile Yangın algılayan gezgin robot ile 2717 yazısı var. Yazar;