tarihinde yayımlanan PIC16F877A ile hedef bulan robot projesi ile 2745 yazısı var. Yazar