tarihinde yayımlanan Yol Verme Metotlarının PIC16F84 ile Gerçekleştirilmesi ile 2716 yazısı var. Yazar