tarihinde yayımlanan Yol Verme Metotlarının PIC16F84 ile Gerçekleştirilmesi ile 2759 yazısı var. Yazar