tarihinde yayımlanan 30.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F877 seri I/O kontrol analog sampler plc sistem ile 2717 yazısı var. Yazar;