tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F877 seri I/O kontrol analog sampler plc sistem ile 2716 yazısı var. Yazar;