tarihinde yayımlanan PIC16F84A ile basit bir melodi uygulaması (assembly) ile 2728 yazısı var. Yazar