tarihinde yayımlanan PIC16F84A ile basit bir melodi uygulaması (assembly) ile 2758 yazısı var. Yazar