tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84A ile basit bir melodi uygulaması (assembly) ile 2717 yazısı var. Yazar;