tarihinde yayımlanan 26.03.2021 tarihinde güncellenen PIC16F84A ile 6 Kanal 433 MHz RF Alıcı Verici ile 2716 yazısı var. Yazar;