tarihinde yayımlanan 29.04.2017 tarihinde güncellenen PIC16F84 ile motor devir sayacı ile 2717 yazısı var. Yazar;