tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile motor devir sayacı ile 2745 yazısı var. Yazar