tarihinde yayımlanan PIC16F84 ile motor devir sayacı ile 2716 yazısı var. Yazar