tarihinde yayımlanan 27.05.2020 tarihinde güncellenen PIC16F628 CM8870 Telefon ile Uzaktan Cihaz Kontrolü DTMF ile 2717 yazısı var. Yazar;