tarihinde yayımlanan 14.07.2014 tarihinde güncellenen PIC16C74 NTC Termistör İle Termometre Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;