tarihinde yayımlanan PIC16C74 NTC Termistör İle Termometre Devresi ile 2728 yazısı var. Yazar