tarihinde yayımlanan PIC16C74 NTC Termistör İle Termometre Devresi ile 2745 yazısı var. Yazar