tarihinde yayımlanan PIC16C74 NTC Termistör İle Termometre Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar