tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen PIC mikrodenetleyici Kullanarak Elektronik Piyano (PIC18F4550) ile 2717 yazısı var. Yazar;