tarihinde yayımlanan 26.04.2017 tarihinde güncellenen Op Amplı Stereo Hifi Ton Kontrol Devresi ile 2717 yazısı var. Yazar;