tarihinde yayımlanan 28.04.2017 tarihinde güncellenen İletken direnci ve gerilim düşümü hesaplama programı ile 11 yazısı var. Yazar;