tarihinde yayımlanan 23.03.2021 tarihinde güncellenen İletken direnci ve gerilim düşümü hesaplama programı ile 11 yazısı var. Yazar;