Hırsız Alarm Sitemleri ve PIC16C54 ile Alarm Devresi

| Temmuz 14, 2014 Tarihinde güncellendi
Hırsız Alarm Sitemleri ve PIC16C54 ile Alarm Devresi

Hırsız Alarm Sistemleri

PCBway Türkiye PCB Manufacturer PCB Assembly

Hırsız Alarmı : Bir odanın bütün giriş ve çıkışlarını aynı anda kontrol edebilen bu devreden bahsedeceğim. Alarm sistemimiz bir ışığın oda içerisinde dolaşması esasına dayanmaktadır. Eğer herhangi bir şey veya herhangi biri bu ışığın geçiş yolunu keserse alarm çalışacaktır. Ancak,ışığın yolunu kesen şey hemen çekilse bile alarm sistemimiz çalışmaya devam edecektir. Alarmı durdurmak için tek yol “Hırsız Alarmı” na sadece bizim girebileceğimiz özel bir anahtar bağlamalıyız.

Bu devre diğer optik alarmlara göre bir çok avantajlara sahiptir. Sistemde özel ayarlar isteyen mekanik parçalar yoktur. Tetiklenmeden önce alarm kısmının çektiği akım çok azdır ve batarya ile çok uzun zaman çalıştırılabilir. Öte yandan devrenin meydana getirdiği sesin tonu çok kolaylıkla uzak mesafelerden duyulabilmektedir.

Devrenin hassasiyeti çok iyidir,biz,alarm sistemini yerleştireceğimiz odanın şekli, büyüklüğü ne olursa olsun, ışığın yolunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Devrenin gecede dışarıdan fark edilmeden kullanılabilmesi için, ışık kırmızı filtreden geçirilebilir. Alarm sistemimiz 3 kısımdan meydana gelir ;

1. Tetikleme devresi,
2. Ses jeneratörü,
3. Ses kuvvetlendirici (amplifikatör.)

Burada kullanacağımız herhangi bir ses kuvvetlendirici (amplifikatör) olabilir. Burada alarm devresini anlatırken kuvvetlendiriciden söz etmeyeceğiz. Ancak kuvvetlendiricinin en az 1.5Watt gücünde olması sesinin uzaktan duyulmasını sağlar.

Devrenin Yapımı : Alarm devresinin çıkışı herhangi bir kuvvetlendiriciye bağlanabilirse de, biz yaptığımız deneme devresinde 4 Watt’lık bir kuvvetlendiriciyi kullanacağız ve her iki devreyi aynı kutuya yerleştireceğiz. Alarm devresinin şemaya göre yapımını tamamladıktan sonra , alarm devresinin “Amp +”çıkışı kuvvetlendiricinin artı gerilim ucuna,alarm devresinin “Amp – ” çıkışı ise kuvvetlendiricinin eksi gerilim ucuna bağlanacaktır. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra alarm devresinin işaret çıkışı doğrudan doğruya kuvvetlendiricinin girişine bağlanır.

Foto direnç PC1, 3cm çaplı bir plastik hortumun dibine yerleştirilir, ancak hortumun içi tamamen karanlık olmalıdır. Işık sadece hortumun önünden girecektir. Foto direnci boru içerisine yerleştirmeden önce iki ucuna birer tel parçası lehimlenir. Borunun dış tarafı da kapatılmış olduğundan, buraya iki delik açılıp foto dirence bağlı teller buradan geçirilir. Bu yerleştirmede foto direncin ışığa hassas yüzü ön tarafa getirilmelidir.

Işığın elde edildiği kısım ise eski bir flaş reflektörü olabilir. Bunun ampul duyu muhafaza edilmiştir. Bu duya uyacak şekilde seçilen bir ampul pil ile beslenmektedir. İstenildiği taktirde bir transformatör yardımı ile alternatif şebeke gerilimi de ampule verilebilir. Eğer devremizi alternatif şebeke gerilimi ile beslersek, şebeke gerilimindeki herhangi bir kesilme, alarmı hemen çalıştıracağından, devre bu durumu dikkate alarak yeniden düzenlemeyi gerektirecektir. Diğer taraftan ampulü pil ile beslediğimizde pilin bitmesi de aynı olaya sebep olabileceğinden ,pilin durumunu arada sırada kontrol etmemiz gerekecektir. Yaptığımız devrede pili alarm devresi ile birlikte aynı kutuya yerleştirdik. Ancak bu istenildiği taktirde başka yerlere de konulabilirdi.

Yerleştirme : Alarmın kullanış yerine göre ışık haznesi bir veya birkaç aynadan yansıtılarak foto direncin üzerine gönderilir. Bu ışığın yolunun kesilmesi, alarm devresinin çalışmasına yol açar. Şekil-3’de sistemin bir odaya nasıl yerleştirileceği görülmektedir. İlkin büyük aynalar kullanılır ve daha sonra yapılan ayar bozulmadan, bu aynalar mümkün olduğu kadar en küçük aynalar ile değiştirilir. Yapılan denemede biz, en son olarak küçük cep aynaları kullandık.

Işığın geçeceği yol kapısı ve pencerelerin açılış durumuna göre ayarlanır. İstenildiği taktirde bu yol zik zak olanakta gidebilir. Ancak ışığın yolunun uzaması, kullanılacak ampulün büyük tutulmasını ve reflektörün daha iyi olmasını gerektirecektir. Kuvvetli bir ampul ile ışık yolu uzatılabilir. Fakat zayıf bir ampul etraftan görünmeyeceği için daha kullanışlıdır,bunun yolu ise kısa olacaktır. Kuvvetli bir ampul kullanıldığında önüne bir kırmızı cam veya kağıt filtre konulmalı ve böylece gece dışarıdan fark edilmesi önlenmelidir. Şekil-4’de ampul ve foto direncin yerleştirildiği kutu görülmektedir.

Devrenin Çalıştırılması : Cihazlar ve devre tamamlandıktan sonra, ampulün ışığı açılır ve R2 hassasiyet ayarı potansiyometresi en yüksek direnç durumuna alınır. Sonra ışığın yolu PC1 foto direncine ışık düşene kadar ayarlanır ve S1 anahtarı açılarak alarm devresi çalıştırılır.

Şimdi R2’yi alarm devresi tetiklenene kadar çevirelim. Bu noktaya geldiğimizde R2 potansiyometresini çok az geri çeviririz.(daha yüksek direnç değerine doğru) ve S1’i kapatarak devrenin çalışmasını durdururuz. S1 tekrar açıldığında, ışığın yolu kesilirse alarm artık hemen tetiklenerek ses üretecektir. Alarm tetiklenip ses üretmeye başladıktan sonra onu susturmanın yolu S1’i kapatarak gerilimin yolunu kesmektir.

Alarm gece ev içerisinde kullanıldığında en iyi sonucu verecektir. Sistem binaların dışında kullanıldığında, çevre ışığı veya güneş ışığı devremizi yanıltabilir. Bu durumda foto direnci yerleştirdiğimiz boru daha dar ve uzun tutulmalıdır.

Delirten Ses Devreleri : Her iki devremiz de özel ses üretecidir. Bunlardan ilki çok kuvvetli olarak istenilen tonda siren sesi vermektedir. Bu ses dikkati çekmek için özel olarak seçilmiştir. Alarm olarak da kullanılabilir. İkincisi ise ortalama olarak sabit aralıklarla “tap-tap-tap..”şeklinde su damlası sesi vermektedir. Bu devre diğeri gibi yüksek gerilimli bir güç kaynağı istemez ve sadece ses verdiği sırada akım çeker.

Bu devrenin çıkardığı ses açık bırakılmış bir musluktan damlayan su sesine çok benzemektedir. Her iki devre özel olarak düzenlenmiştir. Siren sesi veren ilk alete biz “çıldırtan alet”,su damlası sesi veren diğerine ise “damla”adını verdik.

Çıldırtan Alet : Çıldırtan alet açtığımızda kuvvetli bir ses çıkarmaktadır. Alet açıldığında ilkin yüksek frekanslı bir ses üretmeye başlamakta ve ürettiği ses belirli aralıklarla alçak ve yüksek frekanslı olarak değişmektedir. Devrenin ses çıkışı bütün bir apartmanı ayağa kaldıracak kadar çoktur. Eğer sürekli olarak çalıştırılırsa aklımızı kaçırmamıza neden olabilir.

Devrenin şeması Şekilde görülmektedir. Sonraki şekilde devrenin resmi yer almaktadır. Ses osilatörü olan Tr2 (BSV57) bir unijunction (UJT )transistörüdür. Burada frekansı tayin eden elemanlar C4 ve C3 kondansatörleridir. Bu transistörün çalışmasına yardımcı olarak diğer bir unijunction transistörü olan Tr1 (BSV57) kullanılmıştır. Çıkış işaretinde Tr1 tetiklenip tekrar alçak frekansta ses işareti üretene kadar ani bir frekans yükselmesi olacaktır. Bu işaret Tr3 ve Tr4 transistörleri ile kuvvetlendirilir.

Devrede özel bir montaj metodu kullanmak gerekmediğinden istenildiği gibi kolaylıkla monte edilebilir. Montaj bütün malzemelerde kolaylıkla bulunan delikli pertinaks üzerine yapılabilir. İstenildiği taktirde tel ile montaj da yapılabilecektir, bu durum yapıcının isteğine bağlıdır. Devrede gerilim kaynağı olarak 22.5 Volt’luk bir batarya kullanılmıştır. Cihaz bir taşıtta kullanılmak istenildiğinde 24 Volt’luk bir taşıt akümülatörü ile de beslenecektir.

Çıldırtan Alet Parçaları
• B1 ; 22.5V Batarya
• C1 (0.005 uF), C2 (100 uF) düşük gerilimli elektrolit kondansatör, C3(0.1 uF), C4 (0.005uF), C5 ve C6(0.5 uF) ,C7 (0.25 uF)

• D1,D2,D3 ve AA133 diyodu

• Tr1,Tr2 …… BSV57 A,B Unijunction transistor

• Tr3 …… BC148 B transistor

• R1(2.2 Kohm/0.5W),R2(20 ohm/5W),R4(15 ohm/0.5W)diğerleri ise R3,R5,R6 (1 Kohm/0.5 W)

• S1 —- Açıp kapama anahtarı

• H —- Herhangi bir düşük empedansta hoparlör

Damla : Çıldırtan aletteki işaret üreteci tek olarak kullanıldığında su damlası sesi elde edilir. Şekil-3’de görülen devrede sadece tek bir transistör kullanıldığından alçak seviyede bir ses elde edilir. Devre her saniyede bir damla sesi verecek şekilde ayarlanmıştır. Her ne kadar saniyenin çok kısa bir süresi içerisinde bu damla sesini vermekte ise de,bu ses sürekli olarak dinlendiğinde bir insanı çıldırtmaya yeterlidir.

Devre kendi kendine bloke olup osilasyonları kesen bir Kolpits osilatörüdür. Devrenin çıkışında herhangi bir değerde düşük empedanslı bir kulaklık veya bir hoparlör kullanılabilir. Bir frekans süzgeç devresi olan L1 bobinine kulaklık veya hoparlör seri olarak bağlanacaktır.

Bobinden sadece ani darbeler geçebileceğinden, çıkışta da sadece bunlar duyulacaktır.Tr1’in baz devresinin zaman sabiti devrenin çalışma frekansını tayin eder.R2 bu zamanın üst sınırını belirler. Devre sadece 100uA çektiğinden 1.5 Voltluk kalem pili ile aylarca sürekli olarak çalıştırılabilir.

Damla Malzeme Listesi
• B1, 1.5 Voltluk kalem pili
• C1(5 uF) düşük gerilimli elektrolitik kondansatör,C2(0.1 uF),C3(0.25 uF)
• D1, AA 134 diyodu
• L1,100 mH küçük şok bobini
• Tr1, BC 148 B transistor ü
• R1, 1Mohm/0.5W
• H, herhangi bir düşük empedansta hoparlör veya kulaklık

Basit Tümleşik Devreli Alarm : Çoğu kez, pratik alarm devreleri ya normalde kapalı anahtarlarla, yada normalde açık anahtarlarla, yahut da her iki türden anahtar birlikte kullanılarak oluşturulabilir. Anahtarla çalıştırılan türden diğer bir basit alarm devresi şekilde görülmektedir. Normalde kapalı olan anahtarların kontakları, pencere ve kapı anahtarları olarak kullanılan mikrosviç veya Reed anahtarların kontakları; normalde açık olan anahtarların kontakları ise, bir basınç yastığı, yada bir enfraruj/ultrasonik devre türünden, daha gösterişli şekilde oluşturulan algılayıcıların role kontaklarıdır.

Devrenin Çalıştırılması : Şekilde görülen devre, bir CMOS 2 girişli NOR (VEYA DEĞİL) kapısından oluşturulmuştur. 4001 tümleşik devresi aslında bu kapılardan dört tanesini içermektedir. Kullanılmayan üç kapının altı girişi hiçbir parazit gerilim algılamamaları için, eksi besleme hattına bağlanmalıdır. Bunlar, tümleşik devrenin statik akım tüketiminin kolaylıkla yükselmesine neden olabilir.

Tümleşik devreli basit bir alarm devresi
Tümleşik devreli basit bir alarm devresi

Normal olarak 1µa’den daha küçük olan statik akım tüketimi, bu girişler boşta bırakılırsa, yüksek statik gerilimlerinden etkilenerek, tümleşik devrenin bozulmasına neden olabilir. CMOS’ların bir milyon mega ohm’un üzerinde, çok yüksek bir giriş empedansları vardır ve bu nedenle de statik gerilimlerinden kolayca etkilenebilirler. Kullanılmayan uçlar ve kapılar şemada gösterilmemiştir.

Mantık devreleri hakkında geniş bilgi sahibi olmayanlara diyebiliriz ki, bunların giriş ve çıkışları yalnızca iki durumda olabilir. Bunlar, ya mantık 1 (yüksek yada artı besleme gerilimine) eşit) yada Mantık O (düşük veya eksi besleme gerilimine eşit olurlar.

Çıkışlar tarafından bu durumların hangisinin benimseneceği, giriş mantık düzeylerine ve mantık işlevlerine bağlıdır. Bu 2 girişli NOR kapısı için her iki giriş de düşük olacak olursa, çıkışlar yüksektir ve diğer olası giriş düzeyleri için ise düşüktür. Bu durumda, iki giriş basit bir şekilde paralel olarak bağlanır ve böylece kapı basit bir ters çevirici gibi çalışır. CMOS kapılarının bu şekilde kullanılmaları çok yaygındır.
Normal koşullar altında, ters çeviricinin girişi, R1 tarafından yüksek konuma ve normalde kapalı durumda bulunan anahtarlara iletilir.

R2 girişi artı besleme gerilimini biraz eksiye götürmeye çalışır. Fakat, R2’nin değeri, R1’in değerine oranla çok yüksek olduğundan, bu etki önemsizdir ve devrenin çalışmasını etkilemez. Böylece, normal çalışma koşulları altında devrenin girişi yüksek durumda olduğundan, çıkış düşük konumda kalır. Eğer, normal durumda kapalı olan anahtarlardan biri bir an için açılacak olursa, bu durumda R1 devreden etkin bir biçimde ayrılır ve R2 ters çe¬viricinin girişini eksi beslemeye bağlar.

Eğer, normal durumda açık olan anahtarlardan biri kapa¬nacak olursa, bunun sonucu olarak ters çeviricinin girişi eksi besleme gerilimine getirilir. Her iki durumda da giriş düşük konumda iken, çıkış yüksek konumda olacaktır.

Ters çeviricinin çıkışı bir SCR’nin (tristörün) tetiklenmesinde kullanılır. Burada kullanılan SCR, BRY39’dur. Bu SCR’nin dört bacağı vardır. Ancak devremizde bunlardan biri kullanılmamaktadır. Burada olduğu gibi, SCR’nin ga bacağı kullanılmaz ve çok hassas olarak çalışır. R5, SCR’nin sürekli olarak iletimde kalmasını önlemek için gereklidir ve böylece gk tetiği düşük gerilimde iken, SCR kesimde kalacaktır.

Öte yandan, IC1’in çıkışının yüksek konuma geçmesi birlikte SCR’nin gk tetiğine tristörü iletime geçirmeye yeterli toir değerde (0,6V değerinde) bir tetikleme gerilimi uygulanır.

SCR iletime geçince, buna seri olarak bağlı bulunan rezile bobininden bir akım akar ve rölenin kontakları kapanır. Röle kontaklarının kapanmasıyla alarm sesi üretecine gerilim uygulanacağından, alarm sistemi çalışmaya başlar. D1, normal olarak röle devrelerine eklenen koruyucu bir diyottur. Bu diyot, sistemin çalışması sarasında röle bobininde oluşan yüksek değerli gerilim darbelerinin bastırılması için gereklidir. Bu endüksiyon gerilimi darbeleri, çok kısa süreli olmalarına rağmen, sistemde bu diyot kullanılmazsa, devre elemanları arızalanabilir.

Rölenin çalıştırılması için bir anahtarlama transistoru yerine bir SCR’li anahtarın kullanılmasının nedeni, tristörün tetiklendiği anda iletime geçerek, iletimde kilitlenmesidir. Eğer, bir anahtarlama transistoru kullanılmış olsaydı, bu durumda sistemin iletime kilitlenmesinin sağlanması için çeşitli eklentilere gerek duyulacaktı. Alarm çaldıktan sonra, anahtar tekrar eski durumuna getirilince, ters çeviricinin başlangıçtaki giriş çıkış konumlarına döneceğini hatırlatmakta yarar vardır.

Eğer, SCR yerine bir anahtarlama transistoru kullanılmış olsaydı, bu durumda röle ters çeviricinin çıkışının yüksek konumda olduğu sürece etkin durumda kalacak ve anahtarların eski durumlarına getirilmeleri alarmın susmasına neden olacaktır. Halbuki, SCR kullandığımız için, anahtarlar eski durumuna getirilse bile alarm susmayacaktır. Alarmın susturul¬ması, yalnızca S1 anahtarının kapatılmasıyla sağlanabilir. Bu anahtar, röleye giden akımı keser ve bu nedenle röle paletini bırakır.

Aynı zamanda SCR içerisinden akan akım da kesilmiş olur ve böylece SCR kesime geçer. Bundan sonra, girişteki anahtarlar ilk konumlarına getirilirler ve S1 tekrar kapatıldığında, daha önce açıklandığı gibi, devre tekrar çalışmaya başlar.

R3, R4 ve C1 bir süzgeç sistemi oluşturmaktadırlar. Bu süzgeç sistemi, anahtarlara giden tellerin algılayabileceği her türlü parazit titreşimleri süzecek şekilde hesaplanmıştır. Eğer bu süzgeç sistemi devrede yer almazsa, kablolardan gelecek parazit gerilimler nedeniyle alarm sürekli olarak ve gereksiz zamanlarda çalışacaktır. Bu tür parazit darbeler, buzdolapları, flöresan lambalar ve diğer elektrikli ev aletleri ile fırtınalı havalarda oluşabilecek şimşek¬ler tarafından oluşturulurlar. Gerekirse, C1’in değeri yükseltilebilir. Bu da, yüksek değerli gürültülerinden korunmayı sağlayacaktır.

Şunu da belirtmeliyiz ki, her ne kadar devre şemasında, ikişer tane normalde açık ve normalde kapalı anahtar görülmekteyse de bu anahtarlar gerekli olduğu kadar çoğaltılabilirler.

Çıkış Geciktirme Devresi : Burada verdiğimiz temel alarm devresinin kullanılmasından karşılaşılan sorun, alarmı tetiklemeden önce evden ayrılmaktır. Bunu sağlayabilmek için, kapılardan birinde, o kapıya takılmış olan, alarm anahtarını çalışmaz duruma getirecek olan bir kılavuz anahtarının bulundurulmasıdır.

Bir normalde açık anahtarın çalışmaz duruma getirilebilmesi için, kılavuz anahtar, alarm anahtarı ile seri bağlanmalıdır. Öte yandan, bir normalde kapalı anahtar için ise, kılavuz anahtar, alarm anahtarı ile paralel bağlanmalıdır.

Evden dışarıya çıkılırken, ilkin kılavuz anahtarın alarm sistemini çalıştırmayacak duruma getirilmesi, sonra alarmın çalış¬tırılması, daha sonra dışarıya çıkıp kapının kapatılması ve en son olarak da kılavuz anahtarının devreden çıkartılması gerekmektedir. Eve girmeden önce ise, alarm sisteminin çalışmasını önlemek için, kılavuz anahtarın sistemin çalışmasını durduracak konuma getirilmesi gerekmektedir.

Eğer evde insanlar varken alarm kullanılmayacaksa, işlem daha da basitleştirilmiş olur. Bu durumda kılavuz anahtar sürekli olarak alarm sistemini çalıştırmayacak konumda kalacaktır.

Yalnızca evden ayrılırken kılavuz anahtar devreden çıkartılır ve alarm çalışır duruma getirilir.

Eve girileceği zaman ise kılavuz anahtar devreye sokularak alarm sisteminin çalışmasının durdurulması yeterli olacaktır. Bu işlemin tek aksaklığı, genellikle alarm sisteminin geceleri ve çevrede eve göz koyabilecek kimselerin bulunmadığı zamanlarda kullanılabilmesidir.

Çünkü kılavuz anahtar evin dışarısında bulunduğundan, bu anahtarı açıp kapattığınız, kötü niyetli kişiler tarafından görülüp anahtarın bulunduğu yer anlaşılacağından, bu kişiler de tıpkı sizin gibi eve kolayca girebilecektir.

Işıkla Çalışan Hırsız Alarmı : İşte size, bir odanın tüm giriş ve çıkışlarını aynı anda kontrol edebilen, küçük ve basit bir devre. Alarm sistemimiz, bir ışık ışını demetinin, bir oda içerisinde dolaştırılması temeline dayanmaktadır. Eğer, her hangi bir cisim yada her hangi bir kimse bu ışığın geçiş yolunu keserse, alarm hemen çalışacaktır. Ancak, ışığın yolunu kesen şey hemen aradan çekilse bile, alarm sistemimiz çalışmaya ve ses vermeye devam edecektir. Alarmı durdurmak ve sesini kesmek için tek yöntem, bu sistemdeki, yalnızca sizin bileceğiniz özel bir anahtarın kapatılması olmaktadır.

Bu devre, diğer optik alarm sistemlerine göre bir çok ayrıcalıklara sahiptir. Sistemde özel ayarlar isteyen mekanik parçalar bulunmamaktadır. Tetiklenmeden önce alarm katının çektiği akım çok azdır ve bir pil bataryası ile çok uzun süreler için çalıştırılabilir. Öte yandan, devrenin oluşturduğu sesin tonu, çok kolaylıkla uzak mesafelerden duyulabilmektedir.

Devrenin duyarlığı ise oldukça yüksektir. Siz, alarm sistemini yerleştireceğiniz odanın şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, ışığın yolunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Devrenin gece de dışarıdan fark edilmeden kullanılabilmesi için, ışık, kırmızı bir ışık filtresinden geçirilebilir.

Alarm sistemimiz üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

1) Tetikleme devresi,
2) Ses üreteci,
3) Ses kuvvetlendiricisidir.

Burada kullanacağınız, herhangi bir ses kuvvetlendiricisi olabilir. Alarm devresinin denenmesi sırasında kullandığımız kuvvetlendirici ile sesin oldukça uzaktan duyulduğu gözlendi.

Enfraruj Veya Ultravıyole Bariyer : Enfraruj (Kızılötesi) ışık devreleri, sayıcılarda, alarm sistemlerinde, otomatik kapı açıcılarında, çeşitli aygıtların uzaktan ku¬mandalarında ve benzeri çeşitli sistemlerde kullanılmaktadır. Ancak buna rağmen, kızılötesi bir sistemin, okurlarımızın çoğunluğu tarafından şimdiye dek gerçekleştirildiğini de sanmıyoruz, öte yandan, ultrasonik (piezo-seramik) sistemler uzun zamandan beri üretilip kullanılmalarına rağmen, şimdiye dek kızılötesi sistemlerinki kadar iyi özelliklere sahip bir devre yapmak için uğraşılmamıştır.

Sistemin Temeli : Şimdiye dek, enfraruj (kızılötesi) ışık devreleriyle rekabet edecek kalitede bir ultrasonik devrenin var olmamasının, doğal nedenleri vardır.

Çünkü, çevreden gelebilecek gürültülere karşı sistemin bağışıklığı, kızılötesi sistemlerde çok daha kolay sağlanabilmektedir ve ses frekansındaki çevresel gürültüler, ışık frekansındaki çevresel gürültülerden çok daha fazladır. Eğer sistem, bir hırsız alarmı olarak kullanılacaksa, ultrasonik devre elemanları tercih edilmemektedir.

Ancak, bütün bunlara rağmen yepyeni bir şey icat ettiğimizi de iddia etmiyoruz. Yapılan çeşitli denemeler, ultrasonik ve enfraruj sistemlerin, normal çevresel bozucu etkilerle bile düzenli olarak çalışabildiklerini göstermiştir. Bunun ana kaynağı, kullanılan elektronik devrenin temel prensibidir.

Sistemin Yerleştirilmesi : Alarmın kullanılış yerine göre ışın demeti yada birkaç aynadan yansıtılarak foto direncin üzerine gönderilir. Bu ışığın yolunun kesilmesi, alarm sisteminin çalışmasına neden olur.

Ultrasonik Alarm Sistemi : Tüm alarm sistemleri içerisinde, ışık ışınlı alarmlar gibi, yolu kesildiğinde çalışan diğer bir alarm türü de ultrasonik alarmlardır. Gene tüm alarm sistemleri içerisinde en basit ve en etkin türler, yolu kesildiğinde çalışanlardır. Bu “ultrasonik ışın” basit olarak güçlü ve yönlendirilmiş yüksek frekanslı ses dalgısıdır. Işık ışını gibi görünür olmadığından kesinlikle görülemez ve aynı zamanda, frekansı insan kulağının duyma sınırının üstünde olduğundan duyulamaz. Enfraruj ışınlı alarm sistemlerinde hırsızın ışın kaynaklarının yerleştirilme şeklini anlaması ve ışın yollarını sezebilmesi için bir şansı vardır.

Fakat ultrasonik sistemlerde böyle bir olasılık yoktur. Yerleştirilme yönünden ise her iki sistem birbirine benzer. Bu yöntemin diğer bir yararı da, eğer hırsız ışık kaynaklarının yerleştirildiği yerleri görürse ve bu ışın engellerini aşmak içinde tektörü doğru bir el feneri yada çakmak alevi tutarsa kullandığı ışık sesle modüle olmadığından hırsıza bir yarar sağlamayacaktır.

Şekil 2 Alarm Devreleri
Alarm Devreleri

Kayıtları, gürültü oranları düşük; yüksek giriş empedanslı ve geniş besleme gerilimi bandına sahip olan CMOS devreleri değişik amaçlar için kullanılabilir.

Şekil 2.de 2 CMOS NAND kapısı ile gerçekleştirilmiş bir alarm devresi görülmektedir. Q girişi “O” olduğu sürece alarm çalışmaz. Q girişi “1” olursa devre osilasyona başlar ve T1 – T2 transistorları alarmı çalıştırır.

Şekil 2’de alarm devresini tetiklemek için bir devre görülmektedir. N2’nin girişi anahtarlandığında C2 ile düşük seviyede tutulur. Böylece N1 ve N2 den oluşan flip – flop sıfırlanır. Q açısı lojik 0 olur. Bu anda CI kondansatörü P1 üzerinden şarj olur. Böylece N1’in giriş gerilimi düşer ve Q çıkışı lojik “1” olur.

Şekil 2’deki anahtardan biri açılacak olursa alarm devresi tetiklenir. Bu devre genellikle hırsız alarm sistemlerinde kullanılır. Anahtarlar (normalde kapalı) seri bağlanır. Normalde N1 girişi 1’de tutulur. Anahtarlardan biri açıldığında N1 girişi 0 olur. Flip flop çalışır ve alarm tetiklenir. Eğer R1 direnci (+) besleme noktasına bağlanırsa, anahtar (-) besleme noktasına paralel bağlanırlar. Bu anahtarlar normalde açık anahtarlardır. Bu durumda anahtarlardan biri kapandığında alarm tetiklenir.

Şekilde de ışıkla çalışan bir tetikleme devresi görülmektedir. LDR’nin direnci karanlıkta yüksektir. Bu anda N1’in girişi R1 ve P1 ile lojik 1’de tutulur. Eğer LDR’ye ışık gelecek olursa direnci azalır. N1 girişi lojik “0” olur. Flip – flop çalışır ve alarm tetiklenir.

Davetsiz Misafir Bildirici : Davetsiz misafir bildiricisi ile bir çok metal nesneyi koruyabilirsiniz (topraktan izoleli olan tasnif dolapları, kasalar, pencere ekranları, kapı kolları,… vs).

Devredeki op – amp. bir R-C yüksek frekans osilatörü olarak katof frekansında çalışır. Bu devrenin geri beslemesi R5 ile ayarlanır. Entegre çıkışındaki radyo frekanslı sinyal D1 ve D2 diodları üzerinden TL’in beyzine uygulanır. A ve B noktalarına bağlı metal nesneye hareketli bir nesne yaklaştığında C4 ve C5 arasındaki kapasite dengesi bozulur. Röle enerjilenerek alarmı çalıştırır.

A girişi küçük metal nesneleri, B girişi büyük metal nesneleri korumak için kullanılır. Devrenin şasesi çok iyi topraklanmalıdır.

lm741-opamp-alarm 555-asma-kilit-alarm

Şekildeki devre tüm kilitlere uygulanabilir. Devrenin tetikleme ucu kapı üzerindeki kilit göbeğine veya asma kilitse, asma kilidinin metal aksanına bağlanmaktadır. Metal kapılarda kilit tüm metal gövdeye temas ettiği için sorun çıkabilir. O zaman kilit kısmını demir gövdeden yalıtmak gerekir. Ahşap kapılarda sorun yoktur. Kilit ahşap içerisinde olduğu için herhangi bir sorun olmaz.

Devrenin tetikleme ucu kapı kilidine bağlandıktan sonra, kilide herhangi bir temas veya anahtar sokulması durumunda 555 entegresi 2 nolu uçtan tetiklenerek çalışmaya başlar. Entegre çıkışındaki transistör iletime geçerek rölenin çekmesini sağlar. Röle uçlarına bağlı alarm çalışmaya başlar. Alarm bir zaman sabitesi kadar çalıştıktan sonra durur. Zaman sabitesi 7 nolu uca bağlı olan kondansatör ve dirençler belirler. Alarmın ev sahibinde de çalışmaması için gizli bir yere devre (açma – kapama anahtarı) konulabilir. Elektrik kesintisinde alarm devre dışı kalmaması için kesintisiz güç kaynağı kullanılır.

ldr alarm

Bir transistorle tristörün kont edilmesi görülmektedir. LDR üzerine ışık düştüğü zaman devre çalışır.
İlk anda LDR üzerine de ışık düşmeden TI transistor ünün beyz ucu polariması negatiftir. LDR üzerine ışık geldiği zaman direnci azalacak TI transistor ünü devreye sokacak iletime geçen trasistör tristörü tetikleyecek ve iletime geçecektir. Reset tuşuna basılıncaya kadar devre çalışmaya devam edecek. Tristörün anotuna bir röle bağlanarak daha güçlü yerler kontrol edilebilir.

Şekil 3. Transistorlü Isı Bildirici Devre
Transistorlü Isı Bildirici Devre

Yukarıdaki şekilde ısının yükseldiğini bildiren negatif şase düzenli bir devre görülüyor. Bu devrede Q1 ve Q2 transistörleri, diferansiyel amplifikatör veya de amplifikatör ismi verilen bağlantı şeklindedir. Bu sistem ısı v gerilim değişmesinden etkilenmeyerek, kararlı olarak çalışır. Q1 iletken olduğunda Q2 ve Q3 yalıtkandır. Q2 iletken olduğunda, R2 de düşen gerilimle Q3 iletime geçer ve ısının yükseldiğini bildiren lamba yanar. Devrenin kaç derecede lambayı yakacağı; Q2’nin baz polarmasını sağlayan, R4, R5, R6 gerilim bölücüsündeki, R4’ün ayarıyla yapılır.

Hırsız Bildirim ve Alarm Tesisleri
1. Fotoselli sistemler
2. Hareket Dedektörleri
3. Manyetik anahtarlar
4. Mikrosoviçler
5. Kırılmaya karşı duyarlı sistemler
6. Mikro dalga sistemleri
7. Otomatik telefon arayıcı

Fotoselli Sistemler : Bir ışık üreten kayna ve karşısında bu ışığı algılayarak çalışan anahtar sistemidir. Aralarında kalan mesafeden herhangi bir cisim geçtiğinde ışığın kesilmesi dolayısıyla çalışan bir anahtardır bu anahtara bağlı röle ışık kesildiğinde enerjilenerek ve buna bağlı ışıklı yada sesli ikaz devreye girecektir. Genellikle 220V 50 Hz’de çalışırlar. Bunun dışında 12 Volt doğru akımla (akü) ile çalışanlarda vardır.

Sensörler : Bu devrelerde bulunan elemanlar şunlardır.
1. Sensör
2. Santral
3. Akü
4. Siren

Bu tip devreler genellikle 12 volt doğru akım ile çalışır. Önünden geçen canlıyı kısa dalga frekanslarla yada kızıl ötesi ışınlarla algılayarak bir röle yardımıyla ikaz devresini harekete geçirirler. Santraller ise 220 yada 12 volt alternatif akım ile çalışır. Ayrıca bu santraller üzerinde alarm süresini belirleyen zamanlayıcılarda mevcuttur.

Cam Kırılmasına Karşı Sistem : Pencere ve kapı üzerlerinde bulunan cam yüzeylerine gerilmiş gözle görülmeyecek incelikte teller bulunur. Bu tel üzerinden açık bir kontak vasıtasıyla röle beslenmektedir. Cam kırıldığında tellere bağlı kontak kapalı duruma geçeceğinden röle enerjilenecek ve gerekli ikaz devresini çalıştıracaktır.

Mikrosiviçler :Kapı yada pencere gibi yerlerin açılması neticesinde devreyi kapatan küçük boyutlu anahtarlardır.

Otomatik Telefon Ayarlayıcıları : Bu tip sistemleri hareket dedektörleri veya mikro dalga alarm sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Sensörler (algılayıcılar) çalıştığında programlanabilecek bir santral yardımıyla kodlanmış telefon numaraları otomatik olarak aranır ve gerekli alarm ve ikazı yaparlar.

Tristörlü Alarm Devreleri : Tristörlerin tetikleme ile birden iletime geçmeleri onların alarm devreleri için çok kullanışlı bir devre elemanı olmasını sağlar. Birçok alarm devresinde tristör tercih edilir. Daha basit bir devre kurulmasına imkan verir. Aşağıdaki şekilde tek bir tristör kulanılarak düzenlenmiş çok basit bir alarm devresi görülüyor. Bu devrede S1 butonuna basıldığında tristör tetiklenir ve alarm devresinin çalışmasını sağlar. Burada alarm elemanı zil, siren vb. bir elemandır. Eğer devrede zil kullanılıyorsa bu eleman devrede kesik kesik çalışır. Bu kesintili çalışma sırasında tristörü iletimde tutan akım kesildiği için S1 butonuna devamlı basmak gerekir. Siren elektronik bir devre ise S1 butonuna bir kere basmak alarmın devamlı çalışmasını sağlar.

Şekil 4. Kilitlenmiş alarm devresi
Kilitlenmiş alarm devresi

Şekil 4’deki devrede alarm elemanı olarak zil kullanılırsa devre devamlı çalışılacak şekilde kilitlenemez. Zil kontakları açıldığı sırada tristörü iletimde tutmak için devreye ve zile paralel 470 ?’luk bir direnç ilave etmek gerekir

Şekil 5’de zil kullanılan alarm devrelerinde tetikleme ile tristörü devamlı iletimde tutan devresinin nasıl ilave edildiği görülmektedir. S2 butonu ise, basıldığında alarmın susturulmasını sağlar. D1 diyotu, zil bobinin endüktif etkisini yok eden yükleme (damper) diyodudur. Bu devre 4,5 ile 13,5 V altında çalışabilir ve alarm elemanının çektiği akıma uygun, bu akımı taşıyacak tristör kullanılır.

Şekil 5. Devamlı çalışacak şekilde kilitlenebilen alarm devresi
Devamlı çalışacak şekilde kilitlenebilen alarm devresi

Şekil 5’deki devrede alarm elemanı olarak elektronik siren kullanılıyorsa S2 butonu etkisiz kalır, çünkü sirenden geçen akım tristörü iletimde tutan canlı kalma akımını geçirmektedir. Devreye uygulanan gerilimi kesen üçüncü bir anahtarın devreye ilavesi gerekir.

Şekil 6. Kontak ile çalışan alarm devresi
Kontak ile çalışan alarm devresi

Bir alarm devresi çok değişik yerlere yerleştirilen çok sayıda kapanarak çalışan (kontak tipi) anahtar ile kontrol edilebilir. Bütün bu anahtarlar birbirlerine paralel bağlanırlar. Şekil 6’da S1 den Sn’e kadar sayıda kullanılan kontakların devreye nasıl bağlandığı görülmektedir. Devre herhangi birinin kapanması ile hemen çalışır. Butonlardan geçen akım birkaç mA’dir.

Devre çok küçük akımla çalışabildiğinden kabloların uzanması devrenin çalışmasını etkilemez. Hırsız alarm veya çok girişli yangın alarm devresi olarak kullanılabilir. Alarmın devamlı çalışması butonlardan birinin devamlı kapalı kalması ile olur. Devre devamlı çalışacak şekilde kilitlenemez.

Şekil 7. Devamlı çalacak şekilde kilitlenen hırsız alarm devresi
Devamlı çalacak şekilde kilitlenen hırsız alarm devresi

Şekil 7’deki devre bir önceki devrenin aynı olup sadece kilitleme devresi ilave edilmiştir. S4 anahtarı normalde kapalı devre durumdadır. R3’den devamlı geçen akım tristörü iletimde tutar. Alarm elemanı zil gibi kontakları açılıp kapanarak çalışan bir devre olsa da tristörün bir kere tetiklenmesiyle alarm devamlı çalar. Bu iki devre evlerde, arabalarda ve endüstride değişik maksatlar için kullanılabilir. Hırsız alarm sistemlerinde, bu buton şeklindeki anahtarlar kapı, pencere vb. yerlerin arkasına yerleştirir. Bir tanesinin hafifçe iletilmesiyle alarm devamlı çalışır. Gelen görevli gizli yerlere yerleştirilen S4 basarak alarmı susturur.

Hırsız alarm devrelerinde, hırsızın geçebileceği yerlere gerilen ince iletkenlerin kopması ile çalışan devreler daha kullanışlı olar.

Şekil 8. Kesik veya kopma ile çalışan alarm devresi
Kesik veya kopma ile çalışan alarm devresi

Anahtarlarla giden iletkenlerin fazla uzaması, katodla geyt arasındaki iletkenlerin küçük bir direnç gibi girmesine neden olur. Küçük bir titreşim veya şok hatlar üzerinde bir A.C indükleyerek intenmediği halde tetikleme yapabilir. Bunu önlemek için devreye C1 kontansatörü bağlanmıştır. C1’e gürültü bastırıcı kondansatör denir. Birkaç mili saniyelik birçok devreyi çalıştırabilir.

Başta çekilen akımın daha küçük olması, girişe transistorlü devre ilave ederek, duyarlığı arttırmak suretiyle sağlanır. Şekil 9’da darlinkton bağlı iki tristörün devreye nasıl ilave edileceği gösterilmiştir. Bu devre 6V altında ancak devamlı 1,4 mikro amper akım çeker.

Şekil 9. Kapama veya kapma ile çalışan 6 V’da 1.4 mikro amper akım çeken hırsız alarm devresi
Kapama veya kapma ile çalışan 6 V’da 1.4 mikro amper akım çeken hırsız alarm devresi

Bu kısımda incelenen bütün hırsız alarm devrelere uzaktan çalıştırılabildikleri gibi devrenin girişine de çok sayıda anahtar bağlamaya imkan verirler. S7 anahtarı bina dışına yerleştirilerek bina terk edildikten sonra bu anahtar kapatılır. Böylece alarm çalışmaya hazır duruma gelir.

Q2’ye uygulanan yüksek ön gerilim ile Q2 ve Q1 saturasyonu sürülür. Q1’in iç direncinin çok fazla düşmesiyle R3 ve D2’nin birleştiği nokta (-) hat ile kısa devre edilmiş gibi olur. Bu anda S1, S2,S3 anahtarlarından biri kapandığında alarm yine çalar. Ancak butonun açılmasıyla transistör akımı yine çalar. Ancak butonun açılmasıyla tristör akımı kesilir. Çünkü R3 ile sağlanan tristör canlı tutma akımı R3’ün alt ucunun (-) olması ile önlenmiş olur. Böylece sistemin aynı zamanda kontrolü yapılmış olur. Bina terk edilirken açılan kapılar sırasında alarm çalar ve kapı kapanınca alarm susar.

C1 kondansatörü R6,R7 üzerinde tamamen dolduğunda Q2 bazı (-) hatta bağlanmış gibi olur. Q1 ve Q2 akımları kesilir. Q2’nin iç direnci artar. R3’den akım geçmediği için D2 ile R3’ün birleştiği D2’nin anodu pozitif olur. D2 iletime geçer. Devre tristörden devamlı akım geçmesini sağlayacak şekilde kilitlenmeye hazır duruma gelmiştir. Bundan sonra S1, S2,S3 anahtarlarının birinin kapanmasıyla alarm çalmaya başlar. Anahtar açılsa da alarm artık devamlı çalacaktır. Tuzakların kontrolü ve binayı terk etmek için gerekli zaman R6’yı ayarlamak suretiyle sağlanır. Diğer devrelere de uygulanabilecek bu sistem devrenin çok kullanışlı olmasını sağlar. Zaman gecikmesi 10 saniye ile 2 dakika arasına ayarlanabilir.

Diğer anahtar grubunda ise röle çalışmaz durumdayken temas eden kontak üzerinden alarm devresine gerilim uygulanır.

Şekil 10. Alarm devresine zaman gecikmesiyle gerilim uygulamasını sağlayan devre.
zaman gecikmesiyle gerilim uygulamasını sağlayan devre

D2 diyodu ile R5, R6 dirençleri devrenin ikinci çalışmaya kısa zamanda hazırlanmasını sağlar. Devre gerilimi kesildiği anda C1 şarjlıdır. D2, R5 ve R6 üzerinden kısa zamanda deşarj olur.

Su veya bazı sıvıların iletkenliğinden yararlanılacak özel maksatlar için alarm devreleri yapılabilir. Örneğin su ile dolan kazanın üst kısmına kazandan yalıtılmış olarak iki metal elektrot takılır. İki elektrotun arası yükselen su ile kapatıldığında alarm çalar. Eğer kazan metal ise gövde elektrot takılır. İki elektrotun arası yükselen su ile kapatıldığında alarm çalar. Eğer kazan metal ise gövde elektrotlardan biri yerine geçer. O zaman üste tek elektrot takılması yeterli olur. Şekil 11. de de sıvı ile çalışan böyle bir alarm devresi görülüyor.

Şekil 11. Su ile çalışan alarm devresi
Su ile çalışan alarm devresi

Burada iki metal elektrot arasındaki su üzerinden geçen küçük bir alan Q, transistor ün bazından geçer. Kolektöründen daha büyük bir akımın geçmesini ve tristörün tetiklemesini sağlar.

Foto Dirençli Alarm Devreleri : Aşağıdaki şekilde gece olduğunda otomatik olarak evin yada çalışma masasındaki lambayı yakan LDR’li kontrol devresi verilmiştir. Röle kontaklarına lamba yerine bir siren takılacak olursa ışık kesildiğinde (istenmeyen kişi tarafından) siren çalışır. Bu şekilde devre bir alarm devresi olarak çalışır.

T trafosu D1,D2,C2 ve C3 gerilim çitleyici devresi olup 6 voltluk AC gerilimden yaklaşık 12 Volt D-C gerilim elde ederek kontrol devresini besler.

Şekil 12. Otomatik Lamba Yakıcı ve Alarm Devresi
Otomatik Lamba Yakıcı ve Alarm Devresi

Işık Kontrollü Alarm Devreleri : Aşağıdaki şekilde (a) da ışık kesildiğinde, DC 9 voltta çalışan alarm devresini sürekli çalıştıran, şekil (b)’de ise LDR üzerine düşen ışık şiddetine göre RL yükü üzerindeki gerilimi değiştiren alarm devreleri görülmektedir.

Şekil 13. Işık Kontrollü Alarm Devreleri
Işık Kontrollü Alarm Devreleri

Şekildeki (a) devresinde ışık varken FR foto direncin, direnci çok az olduğundan T1 bazında negatiflik hakimdir. T1 kesime gider. R3 uçlarındaki ateşleme gerilimi oluşmaz ve (thy) tristör yalıtkan olur. A – A1 uçlarına bağlı yük alarm devresi çalışmaz.

Işık kesildiğinde (FR) foto direncin değeri artar. Uçlarında düşen gerilim yükselir. T1, Thy iletken olur. Alarm çalışır. Alarm çalıştıktan sonra tristörün özelliğinden dolayı ışık kesilse bile alarma S anahtarını açıp kapayıncaya kadar devam eder. Işık geldiğinde alarm otomatik olarak susması istenirse tristör yerine (thy) uygun bir NPN transistör takılmalıdır.

Şekil (b)’deki devrede ise ışık şiddetine göre T2 baz polarması dolayısıya T2’nin iletkenliği değişmektedir. Bu turum T1 baz polarmasını ve yük üzerinden geçen akımı değiştirir. Böylece çıkışta ışık şiddetine bağlı olarak değişen (kontrol) edilen gerilim elde edilir.

Şekil 14. Hırsız Alarm Devresi
Hırsız Alarm DevresiHırsız Alarmı

Devredeki LDR’ye gelen ışığa bağlı olarak asilatöre bağlı olan röle kumanda edilir. Bu devre kapı, pencere gibi yerlerin koruyucusu olarak kullanılır.

Alarm Sistemleri

Kontrol Panelleri : Detektörlerden gelen sinyalleri değerlendiren ve programlandığı bilgiler çerçevesinde alarm durumuna geçip – geçmeme pozisyonlarını karşılaştıran ve hafızasındaki parametreler doğrultusunda kararını veren merkezi işlem üniteleridir.Kendinden tuşlu kompakt modellerinin haricinde ayrı bir tuş takımı ile de kontrol edilen versiyonları vardır.

Alarm durumunda; sistemdeki siren ünitelerinin işitsel ikazı haricinde, telefon arayıcı ünite bulunuyorsa, bu üniteyi de tetikleyerek, uzak mesafelere bilgi aktarılması sağlanır.Komünikatörlü kontrol paneli ile sistem, gözlem merkezinden 24 saat izlenebilmektedir.

Konutu soygun, yangın, doğalgaz-LPG kaçakları ve su baskını tehlikelerine karşı koruyan bir sistemdir. Tehlike oluşumunun ilk evrelerinde dahi ikaz veren ve tüm riskler için haber alma yetkisi verilmiş birimlere detaylı bilgi aktaran yüksek teknoloji ürünleri.

Dedektörler

a) Pasif Hareket Detektörleri (P.I.R) : Soygun Güvenlik sistemlerinin vazgeçilmez ekipmanları olan Pasif Hareket Detektörleri’nde risk faktörlerine ve sahanın mimari özelliklerine uygun,hatalı ikaz verme riskini sıfır seviyelerine indirmiş, estetik, kolay monte edilebilen detektörleriyle iddiasını tartışmasız bir şekilde sürdürmektedir. Geniş çaplı AR-GE faaliyetlerinin sonucunda; P.I.R teknolojinin geldiği son aşamada, önce PIR+Mikrodalga özellikleriyle ve son olarak PI teknolojisi ürünleriyle, kontların içerisinde insan dışı canlıların hareketlerine “hatalı ikaz vermeme” fonksiyonunda hak ettiği başarıyı göstermiştir.

PI TEKNOLOJİSİ: Yer seviyesinden 1m’ye kadar olan yüksekliklerde, PI lens içeren PIR ve PIR + Mikrodalga Hareket Dedektörleri sayesinde Colt Quad PI, Magnum PI için 27 kg ağırlığa kadar, Enforcer PI için 36 kg ağılığa kadar, Equinox PI için 45 kg ağırlığa kadar olan canlıların, konut içerisindeki hareketlerinde hatalı ikaz verme riski ortadan kaldırılmıştır.

b) Cam Kırılma Dedektörü: Mikro işlemcili çift akustik dedeksiyon; 16 metrelik çaplı ve 360 derece diametrik deteksiyon kapasitesi, duyarlılığı ayarlanabilir, test edilebilir, tavan ve duvara montaj opsiyonlu, yeşil portakal ve kırmızı renkli 3 ikaz led’li 5 damarlı kablo ile kolay monte edilebilir özelliklere sahiptir.

c) İlave Dedektörler: sistem; yangın, doğalgaz-LPG ve su baskını detektörleriyle de entegre çalışabilmektedir

CENTRUM A2 Alarm Paneli : CENTRUM A2 KABLOLU ve/veya KABLOSUZ alarm paneli; (4+4) 8 farklı bölge kontrolü, lokal ve uzaktan download imkanı, telefon komünikatörlü, 8 adet arming / disarming, paneli birbirinden bağımsız 2 bölgeye ayırabilme, 1 adet servis kodu, 125 geriye dönük vaka okuyabilme, 2 özel numaraya arama yapabilme ve mevcut kayıtlı ses mesajı (ALARM) ile durumu sesli bildirme, kablosuz aksesuar ilavesi başlıca özellikleridir.

alarm paneli

JR JUNIOR 8 TCL Tuş Takımı : Alfanumeric 16×2 karakter LCD ekranlı ve 4 durum gösterim LED’li tuş takımı. Tuş takımı üzerinden tarih, saat ve alarm durumlarını gözlemleme.

JR JUNIOR 8 TCL Tuş Takımı

JR JUNIOR 8 Tuş Takımı : 7-Segment display, 8 bölge (zone) durum LED’li tuş takımı. Tuş takımı üzerinden tarih, saat ve alarm durumlarını gözlemleme.

JR JUNIOR 8 Tuş Takımı

ELMO SA-97 Harici Siren : Açma ve sökülme sabotajlarına duyarlı, darbeye dayanıklı harici siren, NOVODUR dizaynı, çelik iç profil koruma, pozitif tetikleme, piezo korna, 12 Vdc, 10 4dB – 115 dB (1 metre)

ELMO SA-97 Harici Siren

Dahili Siren : ABS plastik kasalı dahili elektronik siren, 12Vdc, 106 dB (1 metre)

AKAB DD99 Kızılötesi Hareket Algılama Detektörü

AKAB DD99 Kızıl ötesi Hareket Algılama Detektörü : Yüksek hassasiyetli mikro işlemci tabanlı dual teknoloji mikrodalga infrared detektör, çalışma mesafesi 15 metre 90 derece.

AKAB IR Kızılötesi Hareket Algılama Detektörü

AKAB IR Kızıl ötesi Hareket Algılama Detektörü : Yüksek hassasiyetli, çalışma mesafesi 15 metre volumetrik alan 81 derece, karşı yansımaya duyarlı 12 Vdc, IP3X, CEI 79-2, 1. derece alarm sertifikası.

Manyetik Kontak

Manyetik Kontak : Sıva üstü manyetik kontak, plastik kasa, kapalı kontak.

LIYY Alarm Kablosu : 5 x 0,22 mm LIYY Alarm kablosu

Akü : 7 Amper 12 Volt HAGEN Akü

Alarm Santrali: Alarm sisteminin tüm fonksiyonlarını yönlendiren ve bağlı bulunduğu tüm ekipmanlarından gelen sinyalleri değerlendiren, programlandığı bilgiler çerçevesinde alarm durumuna geçip – geçmeme pozisyonlarını karsılaştıran, hafızasındaki parametreler doğrultusunda kararını veren merkezi santraldir. Tüm algılayıcıları sürekli olarak denetler, gerektiğinde sesli uyarıcıları aktive eder ve yardim için sinyal gönderir. Kominikatörlü santraller alarm durumunda Alarm gözlem istasyonu tarafından 24 saat izlenebilmektedir. Elektrik kesintileri durumunda santralin içerisinde bulunan bakim gerektirmeyen kuru akü yedeklemesi sayesinde çalışmasına devam edebilir.

Şifre paneli; Sistemin yönetim ve kontrolü şifre paneli ile kontrol edilir. Alarm algılandığında, alarmın sistemin hangi bölgesinden kaynaklandığını gösterir.Şifre paneliyle, alarm bölgelerinin durumu görülebilir, alarm bölgeleri devre dışı bırakılabilir, sistemin arızaları görülebilir.

PIR Detektör; PIR detektör,isi yayan belli bir hacimdeki canlının hareketini algılayan detektördür. Kedi – köpek gibi evcil hayvanları algılamayan özel PIR detektörlerde mevcuttur.

Manyetik Kontak; Kapı, pencere, havalandırma kapağı, sürgülü kapı yada yerinden oynatıldığında sorun olabilecek her tür eşyada kullanılır. Örneğin,kapalı bir kapı açıldığında, manyetik kontak alarm panelinin durumu algılamasını sağlar. Kullanıcılar mekanın içerisinde ve alarm kurulu iken rahatlıkla dolaşabilir.

Cam kırılma Dedektörü; Sadece cam kırılma sesini algılayan detektördür. Mikro işlemcili, çift akustik dedüksiyonlu, 16 metrelik alana duyarlıdır. 360 derece diametrik dedüksiyon kapasitesi vardır.
Panik Butonu; Acil durumlarda direkt olarak alarm vermek için kullanılır. Sesli veya sessiz alarma geçmesi alarm panelinden programlanabilir.

Telefon Arayıcı; Alarm esnasında, hafızasına daha önceden kaydedilmiş 8 adet ayrı telefon numarasını ( Cep telefonu veya Şehirler arası ) arayabilir. Ayrıca hafızasına önceden kaydedilmiş 12 saniyelik ses kaydını belirlenen telefon numaralarına dinletir.

Harici Siren; Mekan dışındaki alarm durumlarını sesli olarak belirtmekle kullanılır. İçerisinde bulunan kuru akü sayesinde yapılacak sabotajlardan; kablosu kesildiği, açıldığı veya yerinden söküldüğü anda alarma geçer.

Alarm Santralı; Alarm sisteminin tüm fonksiyonlarını yönlendiren ve bağlı bulunduğu tüm ekipmanlarından gelen sinyalleri değerlendiren, programlandığı bilgiler çerçevesinde alarm durumuna geçip – geçmeme pozisyonlarını karsılaştıran, hafızasındaki parametreler doğrultusunda kararını veren merkezi santraldir. Tüm algılayıcıları sürekli olarak denetler, gerektiğinde sesli uyarıcıları aktive eder ve yardim için sinyal gönderir. Kominikatörlü santraller alarm durumunda Alarm gözlem istasyonu tarafından 24 saat izlenebilmektedir. Elektrik kesintileri durumunda santralin içerisinde bulunan bakim gerektirmeyen kuru akü yedeklemesi sayesinde çalışmasına devam edebilir.

Güvenlik Sistemi Hangi Risklere Karsı Kurulur ? : Hırsız ihbar sistemleri, Hırsızlık, sabotaj/saldırı, acil tıbbi problem, yangın ve su basması tehditlerine karsı erken uyarıyı sağlar.

Güvenlik Sistemi Açık Alanları da Koruyabilir mi ? : Evet, kapalı alanları olduğu gibi, farklı yapı ve türdeki sensörler ile çevre sinir veya alan koruması yapmak da mümkündür.

Güvenlik Sisteminde Tehdit Nasıl Algılanır? : Yangın alarmları, kullanıldığı yere göre ısıya veya dumana duyarlı detektörler, su basması ise ilgili detektör ile algılanarak alarm paneli uyarılır.

Hırsız alarm için ise, konum, tehdit türü ve yanlış algılama riskine göre; ısıl harekete duyarlı canlı varlığı algılayan detektörler (PIR, PIR+Mikrodalga), kapı veya pencerenin açılmasına duyarlı manyetik detektörler, ses veya titreşime duyarlı cam kırılmasını algılayan detektörler, belli bir çizgiden geçisi algılayan kızılötesi alici/vericiler kullanılır.

Çevre güvenliği için fens tellerindeki titreşime duyarlı fiber kablolar, manyetik ve kızılötesi bariyer ve algılayıcılar, hareket detektörleri (PIR) sistemin algılama yapan araçlarıdır. Sistemde kullanılan detektörler kablolu olduğu gibi, kablolamanın imkansız veya sakıncalı olduğu yerlerde üzerindeki pil ile 2 yıla kadar çalışabilen kablosuz dedektörler de olabilir.

Alarm Algılama Durumunda Ne Olur ? : İlk olarak panel, şifrenin girilmesi için programlanmış olan süre boyunca (20-30 sn.) sesli uyarıda bulunur. Şifrenin girilmemesi veya doğru girilmemesi durumunda, süre bitiminde dahili ve harici alarm sirenleri çalmaya baslar, programlanmış süre boyunca (3-15dk) veya doğru şifre girilene kadar çalmaya devam eder.

Sistem bir Merkezi İzleme İstasyonuna bağlı ise, telefon hatları üzerinden alarm durumunu, hangi bölgeden geldiğini istasyona bildirir. Merkezi İzleme İstasyonu da, gelen alarm türüne göre kullanıcı, gerekli en yakın polis, doktor veya itfaiye birimini arayarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Sisteme bir telefon arama cihazı entegre edilmiş ise, üzerine kaydedilmiş mesajı, programlanmış 4-6 telefon numarasını arayarak okur. Böylece uzak bir yerde de olsanız, sistemin alarmından haberiniz olur.

Aksesuarlar

Panik Buton : Sistemin sesli alarm vermeksizin bir başka alıcıya sinyal aktarılmasının istenmesi durumunda kullanılır.

Manyetik Kontak : Sıva altı ve sıva üstü montaj modelleriyle, konutun diş kapı, pencere, vasistas vb. sirkülasyon bölümlerinde kullanılır. İki damarlı kablo ile kontrol paneline bağlanarak, bu bölümlerdeki küçük hareketlenmeleri dahi ikaz olarak bildirir.

Duvar ve Tavan Tipi Dedektör Ayakları

Pasif hareket detektörlerinin zemine sağlıklı montajı ve uygun bir açı verilerek sabitlenmelerini sağlarlar.

Güç Kaynağı : 10 adet hareket detektörünü asan sistemlerde kullanılır.

Dış Ortam Faktörlerinden Korunma : Günümüzde elektronik sistemlerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri çevresel etkenlerin bu sistemler üzerinde yarattığı bozulmalar (distosyon)dır. Bu konuda aldığı önlemlerden bazıları:

3mm Elektrostatik Koruyucu Kasa;
• Optik sistemin performansını artırır.
• Hareket dedektöründe oluşan elektrostatik parazitleri azaltır.

Mıknatıslı Koruyucu Röle;
• Radyo frekans parazitlerinin (RFI) yarattığı manyetik alan etkilenmelerine karsı büyük bir koruma sağlar.

Mühürlü Optik;
– Yüksek frekans altında algılama yapan yari iletken tabakayı haşarat müdahalesine, sensörün önünde oluşan hava hareketlerine, detektör kasasının içinden gelen ters yansımalara karsı korur. Hareket detektörünün bir noktaya yoğunlaşmasını arttırır.

Soygun Alarm Sistemleri

Günümüz teknolojisi ile artan Hırsızlık ve soygun olaylarında güvenlik sistemi arayışı had safhaya varmıştır. Bunun için gerek is yeri gerekse evler için en verimli, sorunsuz ve güvenliği had safhada sağlayacak sistemler Elektronik Soygun Alarm Sistemleridir. Bu sistemleri ciddi, titiz ve uzman bir yaklaşımla belirlemek gerekmektedir. kesif ve projelendirmesini gerçekleştirdikten sonra, lokasyona en uygun optimum çözümü oluşturmaktadır. Elektronik ”Soygun Alarm Sistemleri” nin çalışma prensibi detektörler vasıtasıyla algılama ve bu algılama sonucunda alarm verme, ayrıca müşterimiz tarafından AHM (Alarm Haber alma Merkezi) üyeliği varsa ilgili kişilere ve alarm durumuna göre polise haber vererek lokasyonun had safhada güvenliğinin sağlanmasıdır.

Alarm Panelleri : Bağlı Birimlerden gelen uyarıları ve sinyalleri lokasyonun yapısına göre programlanmış özellikleri değerlendirip gerekli işlemleri gerçekleştiren ana merkezi birimlerdir.

Sirenler : İllegal bir teşebbüs anında bölgede bulunan kişileri uyarmak amaçlı tasarlanmış yüksek ses çıkış özelliğine haiz cihazlardır. kullanılan lokasyon özelliklerine göre tasarlanır ve uygulanır.

a- Harici Siren : Lokasyonun dış alanında çevreyi uyarmak amaçlı olarak yüksek seviye desibel seviyelerine göre dizayn edilmiş vebu alanlarda kullanılan sirenlerdir. Ayrıca her türlü sabotaj ve dış etken şartlarına göre dizayn edilmiş “harici Sirenler” de üretici firma ve tüm ihtimal ve olasılıklara karsı tam ve eksiksiz koruma sağlanmıştır.

b- Dahili Siren :İç Alanlarda Kullanılan caydırıcı olma amacıyla yüksek desibel seviyelerinde kullanılan sirenlerdir. Lokasyon büyüklüğü ve şartlarına göre kullanılmaktadır.

Hareket Algılayan Dedektörler ; Lokasyonun özelliğine, büyüklüğüne ve ihtiyaç duyulan koruma alanında proje ihtiyaçlarına göre SERTEK GÜVENLIK SISTEMLERI tarafından monte işlemi gerçekleştirilen ve korunan alana girilme anındaki hareketleri algılayan Detektörlerdir. Koruma alanlarına göre uygun detektörler seçimi yapılır. Bu detektörlerden sıkça kullanılanlara örnek verilirse :

PIR ( PASIF INFRARED DEDEKTÖR)
• KABLOSUZ PIR ( KABLOSUZ PASIF INFRARED DEDEKTÖR)
MAGNETIK SWICH VE KONTAKLAR SERTEK GÜVENLIK SISTEMLERI tarafından proje ihtiyacına göre kapı, pencere gibi hareketli nesnelerin açılması ve/veya açılmaya zorlanması anında aktif olarak devreye girmesi için tasarlanmış algılayıcılardır.

Darbe Sensörleri : (VIBRASYON) Bu birimler korunan alana girilmesi muhtemel duvar veya benzeri bölgelerin delinmesi ve/veya kırılması anındaki sarsıntıyı algılaması için tasarlanmış sensörlerdir.

Örnek PIC16C54 İle Hırsız alarm devresi

Şekil 16. PIC16F84 Hırsız alarm devresi
PIC16F84 Hırsız alarm devresi

Devrenin kullanılması: Tuşlardan 3 rakamlı şifre girilip kare tuşuna basılınca alarm kurulmaya başlar. 10 saniye kurulma süresi verir. 10 saniye içinde dışarı çıkılır. İçeri girerken hangi şifreyle kurulduysa o şifre yazılır ve kareye basılarak alarm devre dışı bırakılır. Sistem içeri girerken de alarm çalmadan önce 10 saniye giriş süresi tanır. Alarm kuruluyken giriş ucundan eksi gerilim gelirse tetiklenir ve giriş süresi başlar. doğru şifre 10 saniye içinde yazılmazsa çıkış ucundan alarm çıkışı alınır. Devrenin giriş ucuna bir dedektör bağlamak gerekir

Hırsız alarm devresinin assemly kodları

	LIST  P=16C54,f=inhx8m

	; ----- BIT TANIMLAMALAR
	 
			  ;====== PORT B
	 X1    EQU 0  ;INP 1            
	 Y3    EQU 1  ;OUT 0            
	 Y2    EQU 2  ;OUT 0           
	 Y1    EQU 3  ;OUT 0             
	 LED    EQU 4  ;OUT 0          
	 TETIK   EQU 5  ;INP 1                   
	 RESET   EQU 6  ;INP 1           
	 BUZER   EQU 7  ;OUT 0          
	
			  ;====== PORT A
	 CIKIS   EQU 0  ;OUT 0            
	 X4    EQU 1  ;INP 1  
	 X3    EQU 2  ;INP 1           
	 X2    EQU 3  ;INP 1            
			  
			  ;FLAGS1
	 TUSBAS  EQU 0  ;BASILI TUS VAR
	 TUSOKUNDU EQU 1  ;
	 HAZIR   EQU 2  ;* 1=ALARM KURULU     
	 TIMON   EQU 3  ; 1= TIMER ON
	 TIMOK   EQU 4  ; 1= TIMER OK
	 ALARM   EQU 5  ; 1= ALARM ACIK
	 BUZESK  EQU 6  ; BUZZER CIKISININ BIR ONCEKI DURUMU     
	 BUZON   EQU 7  ; BUZZER ON
			  
			  ;FLAGS2
	 SIFOK   EQU 0  ;BASILI TUS VAR
	 FLASH   EQU 1  ;
 ;         EQU 2  ;* 1=ALARM KURULU     
 ;         EQU 3  ; 1= TIMER ON
 ;         EQU 4  ; 1= TIMER OK
 ;         EQU 5  ; 1= ALARM ACIK
 ;         EQU 6  ;     
 ;         EQU 7  ;BUZZER ON
	
	; ---- BYTE TANIMLAMALAR -----
	FLAGS1   EQU H'0B'  ;* BIT REGISTER
	FLAGS2   EQU H'0C'  ; 
	CIKSURE   EQU H'0D'  ;CIKIS SINYALI SURESI 
	TUS     EQU H'0E'  ;* OKUNAN TUS     
	SURE    EQU H'0F'  ;GIRIS CIKIS SURESI
	TIMERR1   EQU H'10'  ;
	TIMERR2   EQU H'11'  ;
	BUZSURE   EQU H'12'  ;* BUZZER CALMA SURESI
	TUS1    EQU H'13'  ;
	TUS2    EQU H'14'  ;
	TUS3    EQU H'15'  ;
	SIF1    EQU H'16'  ;
	SIF2    EQU H'17'  ;
	SIF3    EQU H'18'  ;
;          EQU H'19'
;          EQU H'1A'  
;          EQU H'1B'
;          EQU H'1C'
;          EQU H'1D'  
;          EQU H'1E'
;          EQU H'1F'

   include     "picreg.equ"
; *****************************  INSTAL

START   MOVLW  H'02'
	 OPTION
	 MOVLW  B'01100001'    ;* 0=CIKIS
	 TRIS  Port_B
	 MOVLW  B'11111110'
	 TRIS  Port_A
   
	 MOVLW .10
	 MOVWF TIMERR1
	 MOVLW .50
	 MOVWF TIMERR2 
	 
	 BSF  Port_A,CIKIS
	 BSF  Port_B,LED
	 BCF  FLAGS1,TUSBAS
	 BCF  FLAGS1,BUZON
	 BCF  FLAGS1,TUSOKUNDU
	 BCF  FLAGS1,TIMON
	 BCF  FLAGS1,TIMOK
	 BCF  FLAGS1,HAZIR
MAIN   
	 CLRWDT  
	 BTFSC RTCC,5
	 CALL BUZZER       ;.5 msn
	 MOVF RTCC,0
	 BTFSS STATUS,Z
	 GOTO MAIN
	 CLRWDT  
	 MOVLW .6
	 MOVWF RTCC
	 CALL BUTONISL
	 CALL TIMER
	 CALL BUTONOKU
	 CALL KURKONT
	 CALL TETIKKONT
	 CALL RESETKONT
	 GOTO MAIN       ;--> 2 MSN

TIMER             ;2 MSN DE BIR GIR
	 DECFSZ TIMERR1,1
	 RETLW 0
			    ;20 MSN DE BIR GIRER
	 BTFSS FLAGS1,BUZON
	 GOTO TIMER_3
	 DECFSZ BUZSURE,1
	 GOTO TIMER_3 
	 BCF  FLAGS1,BUZON
TIMER_3  MOVLW .10     ;TIMERR1 I 20 MSN YE AYARLA
	 MOVWF TIMERR1
			   ;20 MSN
	 DECFSZ TIMERR2,1
	 RETLW 0
			    ;1 SN DE BIR GIRER
	 MOVLW .50     ;TIMERR2 I 1 SN YE AYARLA
	 MOVWF TIMERR2
	 
	 BTFSS FLAGS1,ALARM
	 GOTO TIMER_4
	 DECFSZ CIKSURE,1
	 GOTO TIMER_4
	 BCF FLAGS1,ALARM
	 BSF Port_A,CIKIS

TIMER_4  BTFSS FLAGS1,TIMON
	 GOTO TIMER_5
	 MOVLW .8     ;BUZZER CAL
	 MOVWF BUZSURE
	 BSF FLAGS1,BUZON

	 BTFSS FLAGS2,FLASH  ;LED FLASH YAP
	 GOTO TIMER_2 
	 BCF FLAGS2,FLASH 
	 BCF Port_B,LED 
	 GOTO TIMER_1
TIMER_2  
	 BSF FLAGS2,FLASH 
	 BSF Port_B,LED 

TIMER_1  DECFSZ SURE,1
	 RETLW 0
	 BSF FLAGS1,TIMOK
	 BCF FLAGS1,TIMON
	 RETLW 0
TIMER_5  BCF Port_B,LED 
	 BTFSS FLAGS1,HAZIR
	 BSF Port_B,LED 
	 RETLW 0

BUZZER  BTFSS FLAGS1,BUZON
	 GOTO BUZZER_C
	 BTFSS FLAGS1,BUZESK
	 GOTO BUZZER_1
	 BCF FLAGS1,BUZESK
	 BCF Port_B,BUZER
	 RETLW 0
BUZZER_1 BSF FLAGS1,BUZESK
BUZZER_C BSF Port_B,BUZER
	 RETLW 0

RESETKONT BTFSC Port_B,RESET
	 RETLW 0
	 BCF FLAGS1,TUSOKUNDU  ;ALARMI IPTAL ET
	 BCF FLAGS1,ALARM
	 BCF FLAGS1,HAZIR
	 BCF FLAGS1,TIMON    ;TIMER DURDUR
	 BSF Port_A,CIKIS
	 BCF FLAGS1,BUZON
	 RETLW 0

TETIKKONT 
	 BTFSS FLAGS1,HAZIR
	 RETLW 0
	 BTFSC FLAGS1,TIMON
	 RETLW 0
	 BTFSC Port_B,TETIK
	 RETLW 0
	 MOVLW .10       ;SURE YUKLE
	 MOVWF SURE  
	 BSF FLAGS1,TIMON
	 RETLW 0

KURKONT  BTFSS FLAGS1,TIMOK
	 RETLW 0
	 BCF FLAGS1,TIMOK

	 BTFSS FLAGS1,HAZIR
	 GOTO KURK_1    
				 ;ZAMAN DOLDU ALARM AC
	 BCF Port_A,CIKIS
	 MOVLW .10       ;CIKIS SURESI YUKLE
	 MOVWF CIKSURE  
	 BSF FLAGS1,ALARM
	 RETLW 0

KURK_1  BSF FLAGS1,HAZIR  ;ZAMAN DOLDU KUR 
	 RETLW 0

BUTONISL BTFSS FLAGS1,TUSOKUNDU
	 RETLW 0
	 MOVLW .8     ;BUZZER CAL
	 MOVWF BUZSURE
	 BSF FLAGS1,BUZON
	 
	 MOVLW .11
	 SUBWF TUS,0
	 BTFSC STATUS,Z
	 GOTO BUTISL_1      ;11 E ESIT
	 MOVF TUS2,0       ;TUS KAYDIR
	 MOVWF TUS3
	 MOVF TUS1,0       
	 MOVWF TUS2
	 MOVF TUS,0       ;TUS KAYDIR
	 MOVWF TUS1
	 BCF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 RETLW 0
BUTISL_1 BTFSC FLAGS1,HAZIR
	 GOTO BUTISL_2     ;KURULU ATLA
	 BTFSC FLAGS1,TIMON   
	 GOTO BUTISL_2     ;KURULU DEGIL ZAMANLAYICI CALISIYOR
				 ;KURULU DEGIL
	 
	 MOVF TUS1,0      
	 MOVWF SIF1       ;SIF <- TUS
	 MOVF TUS2,0       
	 MOVWF SIF2
	 MOVF TUS3,0       
	 MOVWF SIF3
	 MOVLW .60       ;SURE YUKLE
	 MOVWF SURE  
	 BSF FLAGS1,TIMON
	 BCF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 RETLW 0
BUTISL_2 CALL SIFKONT      ;KURULU
	 BTFSS FLAGS2,SIFOK
	 RETLW 0
	 BCF FLAGS1,TUSOKUNDU  ;SIFRE DOGRU ALARMI IPTAL ET
	 BCF FLAGS1,ALARM
	 BCF FLAGS1,HAZIR
	 BSF  Port_A,CIKIS
	 BCF FLAGS1,BUZON
	 BCF FLAGS1,TIMON   ;TIMER DURDUR
	 RETLW 0

SIFKONT  BCF FLAGS2,SIFOK
	 MOVF SIF1,0       
	 SUBWF TUS1,0
	 BTFSS STATUS,Z
	 GOTO SIFK_C
	 
	 MOVF SIF2,0       
	 SUBWF TUS2,0
	 BTFSS STATUS,Z
	 GOTO SIFK_C
	 
	 MOVF SIF3,0       
	 SUBWF TUS3,0
	 BTFSS STATUS,Z
	 GOTO SIFK_C
	 BSF FLAGS2,SIFOK
SIFK_C  RETLW 0

BUTONOKU 
	 BCF Port_B,Y1
	 BSF Port_B,Y2
	 BSF Port_B,Y3
	 NOP
	 BTFSC Port_B,X1
	 GOTO BUTOK_1
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'0B'   ;KARE TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_1
	 BTFSC Port_A,X2
	 GOTO BUTOK_2
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'03'      ;3 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_2  
	 BTFSC Port_A,X3
	 GOTO BUTOK_3
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'06'      ;6 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_3  
	 BTFSC Port_A,X4
	 GOTO BUTOK_4
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'09'      ;9 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
	 
BUTOK_4  BSF Port_B,Y1
	 BCF Port_B,Y2
	 BSF Port_B,Y3
	 NOP
	 BTFSC Port_B,X1
	 GOTO BUTOK_5
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'00'   ;0 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_5
	 BTFSC Port_A,X2
	 GOTO BUTOK_6
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'02'      ;2 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
BUTOK_C  RETLW 0
BUTOK_6  
	 BTFSC Port_A,X3
	 GOTO BUTOK_7
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'05'      ;5 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_7  
	 BTFSC Port_A,X4
	 GOTO BUTOK_8
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'08'      ;8 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C

BUTOK_8  BSF Port_B,Y1
	 BSF Port_B,Y2
	 BCF Port_B,Y3
	 NOP
	 BTFSC Port_B,X1
	 GOTO BUTOK_9
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'0A'   ;YILDIZ TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_9
	 BTFSC Port_A,X2
	 GOTO BUTOK_10
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'01'      ;1 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_10 
	 BTFSC Port_A,X3
	 GOTO BUTOK_11
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'04'      ;4 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_11 
	 BTFSC Port_A,X4
	 GOTO BUTOK_12
	 BTFSC FLAGS1,TUSBAS
	 GOTO BUTOK_C
	 MOVLW H'07'      ;7 TUSU
	 MOVWF TUS 
	 BSF FLAGS1,TUSBAS
	 BSF FLAGS1,TUSOKUNDU
	 GOTO BUTOK_C
BUTOK_12 BCF FLAGS1,TUSBAS
	 RETLW 0

	 ORG PIC54
	 GOTO START
	 END

Yararlanılan Kaynaklar

1. www.omegagüvenlik.com
2. www.tecnomart.com
3. www.arslangüvenlik.com
4. www.celebielektronik.com
5. www.liderelektronik.com
6. www.günsat.com.tr
7. www.proses.com
8. www.enesalarm.com
9. The opto elektronics Dete book for desing engineers
10. Texas Instruments www.ti.com

Emeği geçen hazırlayan Kişilere Teşekkürler

Yayım tarihi: 2008/11/10 Etiketler: , , , , , , , , , ,7 Yorum “Hırsız Alarm Sitemleri ve PIC16C54 ile Alarm Devresi

 1. kemalkemal

  Devredeki denetleyiciyi 16F84 ile değiştirsek aynı işi görürmüyüz.Asm dosyasında ne gibi değişiklikler yapmamız gerekir.

  CEVAPLA
 2. kenankenan

  telefon hattının kesilmesi anında alarm hiçbiryere haber vermiyor bunun için nassıl bir önlem almak gerekir teşekkürler

  CEVAPLA
 3. ArdAArdA

  Telefon hattının kesilmesinde gsm modülü devreye girer eğer kullanılmışsa. Duruma göre tcp-ip den de haberleşebilir panele göre.

  CEVAPLA
 4. uğuruğur

  Lazerli güvenlik sistemi yapıyorum bu sistemin devresini buldum ama eve hırsız girdiği zaman lazer hırsızı algılayınca devreye bağlı alarm çalmaya başlayacak ben bu alarmın hem çalmasını istiyorum hem de bana,polise,itfaiye’ye,ambulansa telefonla haber versin istiyorum.
  Telefonla haber verecek devreyi,programı bulamadım bana yardım ederseniz sevinirim,bu sistemi okulda proje olarak yapacağım çok acil lazım.Şimdiden teşekkür ederim.

  CEVAPLA
 5. serdarserdar

  bana şöyle bir şey lazım acaba nasıl bulabilirim yardımcı olur musunuz; geceleri havanın karanlık olmasından dolayı bulunduğum noktaya yaklaşan olduğu zaman bir şekilde ses,ışık,alarm vb. yöntemlerle beni haberdar edebilecek bir tuzaklama yada ikaz sistemine ihtiyacım var mail atarsanız sevinirim.

  CEVAPLA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir