tarihinde yayımlanan Havada RGB yazı yazma (PIC16F877) ile 31 yazısı var. Yazar