tarihinde yayımlanan 27.04.2017 tarihinde güncellenen Atmel AVR Test Hata Ayıklama Kartı Development Debug Board ile 2717 yazısı var. Yazar;