tarihinde yayımlanan 02.05.2017 tarihinde güncellenen 89C51RD2 ADC0808 DS1621 Voltmetre Termometre ile 2717 yazısı var. Yazar;