tarihinde yayımlanan 28.07.2019 tarihinde güncellenen ARM işlemci Nedir ile 2717 yazısı var. Yazar;