tarihinde yayımlanan Amplifikatör Çıkış Sınırlama Devresi ile 2716 yazısı var. Yazar